Beloning voor het planten

3851

Vraag:

Wat is oordeel over iemand die iets plant, vervolgens sterft en waarbij de planten naar zijn erfgenaam gaat. Wie verkrijgt dan de beloning? Als sommige vruchten van deze planten tijdens het leven van degene die ze heeft geplant onrechtmatig worden genomen, is het dan beter om de persoon die ze nam te vergeven, of als een schuld die deze persoon verschuldigd is achter te laten? Als zijn erfgenamen deze persoon niet vergeven of enige compensatie accepteren en de schuld blijft tot de Dag des Oordeels, wie zal het op die Dag van hem kunnen eisen; de planter of zijn erfgenaam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Degene die het heeft geplant zal een blijvende beloning hebben vanaf de tijd dat hij ze heeft geplant totdat de planten sterven. De erfgenaam zal de beloning verkrijgen voor de vruchten die zijn gegeten vanaf het moment dat ze onder zijn hoede zijn gekomen, en zolang ze zonder zijn bezwaar zijn genomen.

Het is beter om dat wat er van de vruchten (onrechtmatig) is genomen te vergeven dan als schuld achter te laten. Maar als hij het niet vergeeft, dan zullen zowel de overledene als zijn erfgenaam worden beloond voor wat gegeten is vanaf het moment dat de betaling verschuldigd is, totdat de betaling wordt voldaan.

Op de Dag der Opstanding wordt voorrang gegeven aan het eisen van tegemoetkoming aan de rechten van degenen van wie deze met kracht werden ontnomen. Er wordt gezegd dat het wordt gegeven aan de laatste erfgenaam in de directe lijn van afstamming. Dit geldt niet alleen in het geval van planten (en andere gewassen), maar ook in alle andere gevallen waarin (zaken) verschuldigd zijn en er geen afbetaling heeft plaatsgevonden. Dit oordeel geldt in elk van zulke gevallen.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com