Bij bekering alle gemiste gebeden inhalen?

9005

Vraag:

Een persoon is op veertig jarige leeftijd de Islam binnengetreden. Moet hij de gebeden die hij daarvoor heeft gemist inhalen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Op het moment dat iemand het geloof binnentreedt, hoeft hij de daarvóór gemiste gebeden, vasten en Zakaat, niet in te halen. Allah zegt:

“Zeg tot degenen die ongelovig zijn: “Als jullie ophouden, zullen jullie worden vergeven voor wat reeds voorbij is.”

(Soerat al-Anfaal:38)

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het binnentreden van de Islam doet hetgeen daarvoor teniet.”

(Moeslim)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) nooit iemand bevolen om iets van de Islamitische voorschriften in te halen op het moment dat hij de Islam binnentrad. Over deze zaak bestaat dan ook consensus onder de geleerden.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa (Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 6, blz.400)