Bij bekritiseren iemands naam noemen

5901

Vraag:

Is het toegestaan om de namen van mensen en hun karaktereigenschappen te benoemen, wanneer iemand hen en hun manier van denken wil bekritiseren?

Antwoord:

Indien iemand iets schrijft wat de Sharia tegenspreekt en dat vervolgens verspreidt of in de media verkondigt, dan is het verplicht om hem te weerleggen en de valsheid die hij verkondigt te openbaren.

Er is niets op tegen om de naam van de persoon in kwestie te noemen of om de mensen voor hem te waarschuwen wanneer hij oproept tot innovatie, Shirk, zaken die Allah heeft verboden of ongehoorzaamheid.

Er zijn tot op de dag van vandaag geleerden, gelovigen, oproepers naar de Waarheid en de dragers van de Sharia die aan deze verplichting voldoen. Dit doen zij oprecht voor Allah, de Verhevene, en ten behoeve van Zijn dienaren. Zij weerleggen de fouten, nodigen uit naar de Waarheid en waarschuwen anderen voor degenen die de valsheid en hun vernietigende leer verkondigen.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa al-Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 53)