Compensatie voor tekortkoming in werk

3714

Vraag:

Er is een werknemer die een maand lang tekortkwam in zijn werk. Wel heeft hij zijn volle salaris ontvangen. Daar hebben hij en zijn familie gebruik van gemaakt. Zo heeft hij baatvolle wetenschappelijke en religieuze boeken van dit salaris gekocht. Zijn geweten knaagt aan hem vanwege deze tekortkoming. Hij denkt eraan hoe hij van deze boeken af kan komen of hoe hij ze weg kan geven. Hij wilt soortgelijke boeken kopen met het geld dat hij van zijn volgende salaris krijgt waarvoor hij wel een hele maand heeft gewerkt. Moet hij de vorige boeken wegdoen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De werknemer is verplicht zijn werk te doen dat van hem verwacht wordt, zodat hij recht heeft op het salaris dat hij krijgt.

Als er een tekortkoming is in zijn werk, dan is het basisprincipe dat hij geen recht heeft op het volledige salaris omdat hij er niet voor heeft gewerkt zoals er van hem werd verwacht.

In Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah staat vermeld: “Wat verwacht wordt van degene die het werk is gegeven en hier een salaris voor ontvangt, is dat hij het werk verricht op een manier die van hem verwacht wordt. Als hij zonder geldige reden tekortschiet in zijn werk, dan is het salaris dat hij ontvangt voor hem niet toegestaan omdat hij dit ontvangt zonder gedaan te hebben wat van hem werd verwacht.

Op basis hiervan dien je hiervoor berouw te tonen en niet meer doen wat je hebt gedaan. Je dient oprecht te zijn met het verrichten van het werk dat je gegeven is. En dient het teveel verkregen bedrag, zonder geldig excuus, als liefdadigheid weg te geven.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah volume 1, boekdeel 15, blz. 154)

Hij hoeft de boeken niet weg te doen of weg te geven die hij met het salaris heeft gekocht. Hij mag er gebruik van maken. Wat van hem verwacht wordt, is dat hij het salaris dat hij heeft ontvangen, evenredig aan de mate waarin hij tekortschoot, weg doet. Dus als hij de helft van zijn werk niet verricht heeft, dient hij ook de helft van zijn salaris weg te doen, etc.

Hij dient het weg te doen door dit terug te geven aan het bedrijf tot wie het behoort, als dit mogelijk is. Zo niet, dan doneert hij het aan goede doelen.

In sommige landen zijn er speciale rekeningen geopend voor werknemers die tekortschieten in werk of nuttigen van geld dat afkomstig is van fondsen, zodat zij het kunnen terugbetalen. Als iemand zich bevindt in één van deze landen en hij is tekortgeschoten in zijn werk, dan dient hij het geld over te maken naar deze rekeningen en dan is hij zijn plicht nagekomen.

We vragen Allah om ons te helpen met onze verantwoordelijkheden en op de meest perfecte manier om te gaan met de zaken die ons zijn toevertrouwd, want Hij is daartoe in staat.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com