Computerspellen

13645

Vraag:

Wat is het oordeel over computerspellen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is te zien dat met deze spellen mentale vaardigheden en individuele reacties en beslissingen gemoeid zijn. Er zijn verschillende soorten spellen. Zo zijn er spellen die de illusie van een gevecht opwekken en die de speler traint om in vergelijkbare omstandigheden te handelen. Andere spellen vereisen je oplettendheid om zo jezelf van gevaar te redden.

Andere zaken omtrent spellen zijn:

– het bevechten van vijanden en het vernietigen van jouw doelwit. – planning. – het beleven van avontuur. – het vinden van een uitweg in een doolhof. – het ontsnappen aan wilde beesten. – raceauto’s, vliegtuigen en dergelijke. – het overwinnen van hindernissen. – het zoeken naar schatten. – spellen die je kennis of interesse vergroten zoals puzzelen en decoreren.

Het Islamitische oordeel:

De Islam verbiedt het niet om te ontspannen en plezier te hebben op een toegestane wijze. De basisregel met betrekking tot deze spellen is dat deze zijn toegestaan, mits het niet leidt tot het nalaten van de verplichtingen. Het gebed dient bijvoorbeeld (op tijd en naar behoren) verricht te worden en goedheid dient jegens de ouders betracht te worden. Verder mogen deze spellen geen zaken bevatten die verboden zijn. Dit is echter vaak wel het geval. Het gaat dan onder meer om de volgende zaken:

– Spellen die oorlogen tussen aardse en hemelse schepselen visualiseren. Dit is niet anders dan een laster jegens Allah en de nobele engelen. – Spellen waarin het kruis wordt geheiligd. Hier gaat het er bijvoorbeeld om dat het kruis je bepaalde krachten geeft. In dit rijtje horen ook spellen thuis waarin je verjaardagskaartjes kunt ontwerpen, zoals in het christelijke geloof. – Spellen waarin tovenarij wordt goedgekeurd of geprezen. – Spellen die gebaseerd zijn op haat jegens de Islam en de moslims. Zo zijn er spellen waarin je punten kunt verdienen als je een islamitische stad aanvalt en nog extra punten als je Mekka aanvalt. – Spellen waar naaktheid in voorkomt. Voorbeeld is dat de winnaar een pornografische afbeelding te zien krijgt. Ook gaat het hier om spellen die het gedrag misvormen. Je kunt hierbij denken aan spellen waarin het de bedoeling is om met een vriendinnetje weg te rennen van de slechteriken of van een draak. – Spellen waarin gokken centraal staat. – Muziek en andere dingen waarvan bekend is dat deze verboden zijn binnen de Islam. – Lichamelijke schade, zoals schade aan de ogen of het zenuwstelsel. Zo ook schadelijke geluidseffecten op de oren. – Recente studies laten zien dat spellen verslavend kunnen werken en schadelijk kunnen zijn voor het zenuwstelsel. Ook veroorzaakt het stress en nervositeit bij kinderen. – Spellen waarin geweld en criminaliteit worden onderricht en waarin je wordt geleerd om makkelijk te denken over doodslag en moord. Het bekende spel ‘Doom’ is hier een voorbeeld van. – Beschadiging van het realiteitsbesef van kinderen, doordat zij onderricht worden over een wereld van het onmogelijke. Je kunt hierbij denken aan het herrijzen uit de dood, het bezitten van bovennatuurlijke krachten die in werkelijkheid niet bestaan, beelden van buitenaardse wezens, etc.

We hebben enkele ideologische gevaren en zaken die verboden zijn binnen de Islam uitvoerig besproken. Dit omdat vele ouders hier niet op letten. Ouders brengen spellen in huis en laten vervolgens hun kinderen ermee spelen.

Tot slot willen wij er op wijzen dat het niet is toegestaan om tegen vergoeding te spelen. Hierbij maakt het niet uit of het spel zelf is toegestaan.

Sheikh Sa’d ash-Shathrie (al-Musaabaqaat wa Ahkaamoehaa fiesh-Shariecat il-Islaamiyyah)