Crematie

20747

Vraag:

Ik ben pas bekeerd tot de Islam. Het is een traditie in mijn familie om gecremeerd te worden. Ik ben altijd van mening geweest dat dit (cremeren) het beste is om te doen voor het milieu. Kunt u mij vertellen of dit toegestaan is in de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er dient in eerste instantie opgemerkt te worden dat de Islamitische Wetgeving is gekomen om de eer van de mens hoog te houden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd…”

(Soerat al-Israa’: 70)

De Profeet (vrede zij met hem) is degene die ons de Wetten van onze Heer heeft overgebracht. Hij leerde ons datgene wat Allah heeft voorgeschreven met betrekking tot de doden en wat wij wel en niet mogen doen ten opzichte van hen. Vandaar dat de Islamitische Wetgeving verschillend is ten opzichte van andere. Deze bevat het behandelen van de overledene met respect en op een wijze die hem ten goede zal komen.

Allah, de Verhevene, heeft voorgeschreven dat als een moslim komt te overlijden, wij hem dienen te wassen, te reinigen en te omhullen in een witte doek. Vervolgens dienen we het gebed voor hem te verrichten en Allah te smeken om hem genadig te zijn en vergeving voor hem te vragen. Daarna zijn wij verplicht om hem te begraven en hem te bedekken met aarde. Nadien behoren wij de begraafplaatsen te bezoeken en smeekbeden voor de moslims te verrichten.

Het is in de Islam niet voorgeschreven dat een dode verbrand wordt. Dit is een daad van disrespect en schande. De Islam verbiedt het ons om te stappen, lopen of te zitten op het graf van een overledene. Hoe kunnen wij hem dan verbranden?

Zelfs niet-moslims worden begraven volgens de Islam. Dit wordt gedaan met niet-moslims die overlijden in een moslimland. Een niet-moslim wordt echter niet begraven op een begraafplaats van de moslims.

Sommige ongelovigen verbranden hun doden waarschijnlijk om het feit dat zij niet geloven in de laatste Dag. Om deze reden is het niet toegestaan om de doden te verbranden. Het is juist verplicht om de doden te begraven.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid