De 10 die verblijd zijn met het Paradijs

16062

Vraag:

Wie zijn de tien mensen tegen wie de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat zij in het Paradijs zullen zijn?

Antwoord:

De tien mensen die de blijde tijding hebben gekregen van het Paradijs zijn de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) die genoemd zijn in de overlevering die is verhaald door ʿAbdoer-Rahmaan ibn ʿAwf die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Aboe Bakr zal in het Paradijs zijn, ʿOmar zal in het Paradijs zijn, ʿOethmaan zal in het Paradijs zijn, ʿAli zal in het Paradijs zijn, Talhah zal in het Paradijs zijn, az-Zoebayr zal in het Paradijs zijn, ʿAbdoer-Rahmaan ibn ʿAwf zal in het Paradijs zijn, Saʿd zal in het Paradijs zijn, Saʿied zal in het Paradijs zijn en Aboe ʿOebaydah ibn ul-Djarraah zal in het Paradijs zijn.”

(at-Tirmidhie)

Saʿd is Saʿd ibn abie Waqqaas en Saʿied is Saʿied ibn Zayd. Er is ook een aantal andere metgezellen dat de blijde tijding van het Paradijs is gegeven, zoals Khadiedjah bintoe Khoewaylid, ʿAbdoellaah ibn Salaam, ʿOekaashah ibn Miehsan en anderen. Maar degenen die hierboven genoemd zijn, worden de tien die de blijde tijdingen van het Paradijs hebben verkregen, genoemd. Omdat deze verblijding in één overlevering werden opgesomd.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid