De beloning van een gebed aan een overledene

11039

Vraag:

Is het toegestaan voor een zoon of iemand anders om liefdadigheid voor een overledene uit te geven in de vorm van het verrichten van vrijwillige gebeden? Men neemt hierbij de intentie dat de beloning ervan naar de overledene gaat.

Antwoord:

Er is niets mis met het uitgeven van een aalmoes voor een overledene. Er kwam ooit een man naar de Profeet (vrede zij met hem) die zei: “O Boodschapper van Allah. Mijn moeder is plotseling overleden en ik denk dat als zij in staat was om te spreken, dan had zij bevolen om (namens haar) een aalmoes uit te gegeven. Kan ik namens haar aalmoes uitgeven?” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ja.”

Het is daarom toegestaan voor een persoon om uit te geven namens zijn overleden vader, moeder, broers en de mensen die dicht bij hem staan. En ook namens andere moslims. Wat betreft het verrichten van vrijwillige gebeden namens een ander, hierover verschillen de geleerden van mening. Sommigen van hen zeggen dat het toegestaan is om het gebed te verrichten met de intentie dat de beloning naar de overledene gaat. Zij hebben hierbij analogie (Qiyaas) toegepast tussen het gebed en de liefdadigheid.

En sommigen van de geleerden hebben gezegd dat het niet toegestaan is, omdat het uitgangspunt in daden van aanbidding is dat de dienaar hier zelf mee wordt belast. Hierdoor kan men dit niet namens een ander verrichten. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd heeft?”

(Soerat an-Nadjm: 39)

Maar wat bekend is binnen de wetschool van Imam Ahmed is dat het toegestaan is om het gebed te verrichten met de intentie dat de beloning aan de overledene wordt geschonken, wanneer dit een moslim betreft.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Audiofragment)