De genietingen van deze wereld

6544

Vraag:

Is het principe van genieten verboden in de Islam, aangezien het een religie is van harde en strenge regels? En wat is de islamitische visie op het hebben van lichamelijk genot?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn drie soorten genietingen op deze wereld:

1. Genietingen die gevolgd worden door pijn of ervoor zorgen dat een persoon een groter plezier1 mist. Dit zijn genietingen die worden ondergaan door zondaren en nalatige mensen zoals ontuchtplegers, wijndrinkers, dieven etc. Tegen hen zal er op de Dag der Opstanding worden gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Jullie hebben jullie goede zaken in jullie wereldse leven verbruikt, en jullie hebben daarvan genoten.”

(Soerat al-Ahqaaf: 20)

2. Genietingen waarvoor men in het Hiernamaals niet wordt bestraft. Wel weerhoudt het een persoon om een hoger niveau (van Imaan) te bereiken en beloning te verdienen. Dit zijn toegestane genietingen van nalatige mensen die deze niet verrichten om er beter van te worden of hiervoor beloning te verkrijgen. Ook worden deze niet verricht met de intentie van aanbidding. Voorbeelden hiervan zijn het overdrijven in voedsel, drinken, vervoer, verblijf, reizen, vakantie en andere zaken die in essentie niet schadelijk of zondig zijn.

3. Genietingen waarvoor een dienaar beloond wordt. Deze komen alleen de gelovigen toe die zichzelf laten genieten om zo hun verplichtingen na te komen. Ook als hulp bij het gehoorzamen van Allah en als hulp tegen het zondigen. Op basis van deze nobele doelen kunnen deze genietingen worden gezien als daden van gehoorzaamheid richting Allah en waarover de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zal tevreden zijn met een dienaar die voedsel nuttigt en vervolgens Allah prijst, en drinkt en vervolgens Allah prijst.”

(Moeslim)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “En de geslachtsdaad van eenieder van jullie (tijdens de huwelijksgemeenschap) is liefdadigheid.” Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe? Hij zei: “Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan; zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo ook komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.”

(Moeslim)

Uit deze overleveringen is het duidelijk geworden dat het genieten van deze wereldse geneugten op basis van het prijzen van Allah, het erkennen van Zijn Gunsten en als bescherming tegen verboden zaken, beloningen van Allah met zich meebrengen.

Alle lof zij Allah voor Zijn Zegeningen.

(Madjmoeʿ ul-Fawaa’id Ibn Saʿdie, blz. 234)

We weten dat er in de Islam toegestane genietingen zijn zoals het eten en drinken van toegestane voedingsmiddelen. Zo zijn er ook toegestane kledingsoorten en vervoersmiddelen. Daarnaast zijn er genietingen waar een persoon van geniet in het wereldse en beloning voor zal ontvangen in het Hiernamaals. Zoals degene die eet met de intentie om kracht te krijgen voor de aanbidding van Allah. Of degene die slaapt met de intentie om op te staan voor het nacht- en Fadjr gebed. Of degene die gemeenschap heeft om zichzelf en zijn vrouw kuis en verre van zonden te houden. Of degene die tijdens zijn handel of werk hard werkt met de intentie om voor zichzelf, zijn familie en ouders (geld) uit te geven, enz.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com

  1. De grootste plezieren zijn het zien van Allah en het Paradijs.

De genietingen van deze wereld

6447

Vraag:

Is het principe van genieten verboden in de Islam, aangezien het een religie is van harde en strenge regels? En wat is de islamitische visie op het hebben van lichamelijk genot?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn drie soorten genietingen op deze wereld:

1. Genietingen die gevolgd worden door pijn of ervoor zorgen dat een persoon een groter plezier1 mist. Dit zijn genietingen die worden ondergaan door zondaren en nalatige mensen zoals ontuchtplegers, wijndrinkers, dieven etc. Tegen hen zal er op de Dag der Opstanding worden gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Jullie hebben de goede dingen die jullie bezaten opgebruikt tijdens het wereldse leven en jullie hebben ervan genoten.”

(Soerat al-Ahqaaf: 20)

2. Genietingen waarvoor men in het Hiernamaals niet wordt bestraft. Wel weerhoudt het een persoon om een hoger niveau (van Imaan) te bereiken en beloning te verdienen. Dit zijn toegestane genietingen van nalatige mensen die deze niet verrichten om er beter van te worden of hiervoor beloning te verkrijgen. Ook worden deze niet verricht met de intentie van aanbidding. Voorbeelden hiervan zijn het overdrijven in voedsel, drinken, vervoer, verblijf, reizen, vakantie en andere zaken die in essentie niet schadelijk of zondig zijn.

3. Genietingen waarvoor een dienaar beloond wordt. Deze komen alleen de gelovigen toe die zichzelf laten genieten om zo hun verplichtingen na te komen. Ook als hulp bij het gehoorzamen van Allah en als hulp tegen het zondigen. Op basis van deze nobele doelen kunnen deze genietingen worden gezien als daden van gehoorzaamheid richting Allah en waarover de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zal tevreden zijn met een dienaar die voedsel nuttigt en vervolgens Allah prijst, en drinkt en vervolgens Allah prijst.”

(Moeslim)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “En de geslachtsdaad van eenieder van jullie (tijdens de huwelijksgemeenschap) is liefdadigheid.” Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe? Hij zei: “Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan; zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo ook komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.”

(Moeslim)

Uit deze overleveringen is het duidelijk geworden dat het genieten van deze wereldse geneugten op basis van het prijzen van Allah, het erkennen van Zijn Gunsten en als bescherming tegen verboden zaken, beloningen van Allah met zich meebrengen.

Alle lof zij Allah voor Zijn Zegeningen.

(Madjmoecul-Fawaa’id Ibn Sacdie, blz. 234)

We weten dat er in de Islam toegestane genietingen zijn zoals het eten en drinken van toegestane voedingsmiddelen. Zo zijn er ook toegestane kledingsoorten en vervoersmiddelen. Daarnaast zijn er genietingen waar een persoon van geniet in het wereldse en beloning voor zal ontvangen in het Hiernamaals. Zoals degene die eet met de intentie om kracht te krijgen voor de aanbidding van Allah. Of degene die slaapt met de intentie om op te staan voor het nacht- en Fadjr gebed. Of degene die gemeenschap heeft om zichzelf en zijn vrouw kuis en verre van zonden te houden. Of degene die tijdens zijn handel of werk hard werkt met de intentie om voor zichzelf, zijn familie en ouders (geld) uit te geven, enz.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com

  1. De grootste plezieren zijn het zien van Allah en het Paradijs.