De leeftijd in het Paradijs

26697

Vraag:

Hoe oud zal men in het Paradijs zijn?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De mensen van het Paradijs zullen dit in de meest perfecte en prachtigste verschijning betreden. Net zoals hun vader Adam (vrede zij met hem) die door Allah met Zijn Eigen Hand is geschapen, Die hem heeft geperfectioneerd en in de beste vorm heeft geschapen. Eenieder die het Paradijs zal betreden zal dat doen zoals Adam was.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft Adam geschapen naar Zijn Beeld. En zijn lengte was zestig armlengten… eenieder die het Paradijs betreedt, zal de vorm van Adam hebben: zestig armlengten…”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De leeftijd van eenieder die het Paradijs betreedt is de leeftijd van kracht en jeugd, namelijk 33 jaar oud. Moecaadh ibn Djabal (moge Allah genadig met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De mensen van het Paradijs zullen deze kaal en baardloos betreden, hun ogen besmeerd met Koehl en de leeftijd van drieëndertig jaar.”

(at-Tirmidhie,
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ul-Djaamic)

Ook is het door Ahmad van Aboe Hoerayrah overgeleverd met de woorden “Drieëndertig jaar oud”, zonder twijfel.

(Ahmad)

Ahmad Shaakir zegt: “De keten van overleveraars is Hasan.”

O Allah, wij vragen U om het Paradijs en de woorden en daden die ons hier dichter naartoe brengen.

Islamqa.com