De mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen

9763

Vraag:

Twee mannen verschillen van mening over de mensen tot wie de boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen. De ene persoon zegt dat ze verlost worden van de bestraffing van de Hel en de andere persoon zegt van niet. Wat zegt de Islam hierover?

Antwoord:

Over degene die wel reeds de Boodschap van de Islam heeft meegekregen of dit te horen krijgt gedurende zijn leven terwijl hij hier geen gehoor aan geeft en sterft, hij behoort tot de inwoners van het Vuur. Degene daarentegen tot wie de Boodschap van de Islam niet ter ore is gekomen, zal op de Dag des Oordeels beproefd worden, zoals wij uit de authentieke Soennah kunnen opmaken.

Imam Ahmad heeft in zijn Moesnad op autoriteit van al-Aswad ibnoe Sariec (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vier (soorten mensen) zullen op de Dag des Oordeels protesteren: een dove man, een krankzinnige man, een bejaarde man en een man die overlijdt in een staat waarin hij de (Islamitische) Boodschap niet heeft ontvangen… Allah zal vervolgens een verbond met hen aangaan dat zij zeker zullen accepteren, waarna Hij hen de opdracht geeft het Vuur binnen te treden. Als zij hier binnen zouden treden, zal het Vuur koel en aangenaam voor hen zijn.”

(Ahmad, Ibn Hibbaan; authentiek verklaard door sheikh al-Albaani)

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa (Fataawa al-cOelamaa al-Balad il-Haraam, blz. 111)