De ziel tijdens het slapen

33096

Vraag:

Verlaat de ziel het lichaam tijdens het slapen? Vlak voordat ik ga slapen heb ik soms het gevoel dat mijn ziel mijn lichaam verlaat. Op dat moment zie, hoor en voel ik niets. Dan komt het weer terug en word ik wakker en ben ik mij van alles bewust.

Antwoord:

Er zijn duidelijke bewijzen te vinden in de Koran en Soennah die er op duiden dat de ziel wordt weggenomen tijdens het slapen. En dat het slapen een vorm van sterven is. Een aantal van deze bewijzen zijn:

1.     Allah, de Verhevene, heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Allah neemt de zielen tijdens hun dood weg en (de zielen) die niet doodgaan, (neemt Hij weg) tijdens hun slaap. En Hij houdt die (zielen) voor wie de dood is bepaald vast en stuurt de andere (zielen terug) tot een vastgesteld tijdstip. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”

(Soerat az-Zoemar: 39)

2.     Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En Hij is Degene Die jullie zielen in de nacht wegneemt, en Degene Die weet wat jullie overdag hebben verricht.”

(Soerat al-Ancaam: 60)

3.     Aboe Qataadah heeft overgeleverd dat de Profeet, toen zij zich hadden verslapen voor het gebed, zei: “Allah heeft jullie zielen genomen wanneer Hij wilde en stuurde deze terug wanneer Hij wilde.”

(al-Boekhaarie)

4.     Aboe Djoehayfah heeft overgeleverd dat zij op reis waren met de Profeet (vrede zij met hem) waarbij zij zich hadden verslapen, totdat de zon opkwam. De Profeet zei: “Waarlijk, jullie waren dood en Allah heeft jullie de zielen teruggegeven. Wie zich verslaapt voor een gebed dient dit te verrichten zodra hij wakker wordt, en wie een gebed vergeet dient dit te verrichten zodra hij het zich herinnert.”

(al-Moesnad, boekdeel 2, blz. 192, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

5.     Hoedhayfah heeft overgeleverd dat de Profeet de gewoonte had om bij het wakker worden te zeggen: “Alle Lof zij Allah Die ons tot leven heeft gewekt na onze dood en tot Hem is onze wederopstanding.”

(al-Boekhaarie)

Ibn Radjab heeft deze bewijzen genoemd en zei toen: “De verzen duiden erop dat de slaap een (vorm van) dood is. En de overleveringen duiden erop dat de ziel van een persoon wordt genomen tijdens zijn slaap. Beiden duiden erop dat de ziel die wordt genomen bij het sterven ook wordt weggenomen tijdens het slapen.”

(Fath ul-Baarie van Ibn Radjab, boekdeel 3, blz. 325)

Maar het nemen van de ziel gedurende de slaap betekent niet perse dat deze compleet is gescheiden van het lichaam, zoals bij het sterven het geval is. Het feit dat een persoon nog leeft tijdens de slaap duidt erop dat de ziel nog steeds verbonden is aan het lichaam tijdens de slaap. Maar dat deze verbinding minder sterk is dan wanneer een persoon wakker is. Niet iedere loskoppeling van de ziel van het lichaam behelst dat een persoon sterft. Want datgene wat er met het lichaam gebeurt, is afhankelijk van de vorm van loskoppeling van het lichaam.

Ibn Radjab heeft gezegd: “Het ontnemen van de ziel van het lichaam betekent niet perse dat de ziel het lichaam in zijn geheel verlaat. De ziel kan ontnomen worden terwijl er nog steeds een verbinding blijft, zoals bij degene die slaapt.”

(Fath ul-Baarie van Ibn Radjab, boekdeel 3, blz. 326)

Het lijkt erop dat wat jij in jouw vraag noemt niet overeenkomt met dat wat wij hierboven hebben genoemd. Het nemen van de ziel gebeurt namelijk alleen tijdens de slaap en gebeurt niet voor het slapen. Wellicht heeft datgene dat jij ervaart te maken met een psychologisch probleem. Of wellicht ben jij teveel bezig met dood en zaken die daarmee te maken hebben.

Wij vragen Allah om jou te genezen.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com