Deelnemen aan politieke verkiezingen

12471
Vraag:
Is het voor moslims die in een niet-islamitisch land leven, toegestaan om deel te nemen aan politieke verkiezingen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Deze kwestie is begin november 2007 behandeld door de Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s. De bevindingen van de Commissie waren als volgt:
1. De moslimdeelname aan niet-islamitische verkiezingen in niet-islamitische landen is een kwestie die gezien moet worden in het licht van de Islamitische politieke regelgeving. Eén van de stelregels die hiervoor geldt, is dat de voor- en de nadelen hiervan altijd met elkaar afgewogen moeten worden. Fatwa’s omtrent dit onderwerp verschillen dan ook afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden.
2. Het is toegestaan voor de moslims, die volwaardige burgers zijn in een niet-islamitisch land, om onder meer deel te nemen aan de aldaar gehouden verkiezingen. Het is namelijk waarschijnlijker dat hun deelname voordeel biedt, zoals:
– het presenteren van het ware beeld van de Islam
– het opkomen voor Islamitische waarden
– het steunen van religieuze en andere minderheden
– het versterken van hun positie in kringen die er toe doen en
– het samenwerken met gematigde en rechtvaardige mensen ter verwezenlijking van de waarheid en gerechtigheid.
Dit laatste dient wel te gebeuren, uitgaande van de volgende randvoorwaarden:
a) De moslimdeelnemer doet dit met de intentie om de belangen van de moslims te behartigen en hen te behoeden voor hetgeen slecht en verdorven is.
b) De moslimkandidaat weet dat het waarschijnlijker is dat zijn deelname een positieve bijdrage zal leveren voor de moslims in dat land. Hierbij valt te denken aan het versterken van hun positie, het overbrengen van hun wensen aan de gezaghebbers en het verdedigen van hun wereldse en religieuze belangen.
c) De kandidatuur van deze moslim leidt er niet toe dat hij zijn religieuze verplichtingen verwaarloost.
En Allah is de Bron van succes en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet en diens familie.
Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s