“Degene die zit, is beter dan degene die staat”

4115

Vraag:

Wij zouden graag willen weten wat er bedoeld wordt in de overlevering die door Aboe Hoerayrah verhaald wordt waarin gezegd wordt dat er veel beproevingen gezien zullen worden, en dat degene die zit beter is dan degene die staat, en degene die staat beter is dan degene die loopt.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De overlevering waarnaar gerefereerd wordt in de vraag is verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn). De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zullen beproevingen zijn waarbij degene die zit beter is dan degene die staat, en degene die staat zal beter zijn dan degene die loopt. En degene die loopt is beter dan degene die rent. Hij die zichzelf hieraan blootstelt, zal ernaar getrokken worden en degene die er toevlucht tegen vindt, laat hem daarin bescherming zoeken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Al-Haafidh ibn Hadjar (moge Allah hem genadig zijn) zei over de betekenis van deze overlevering: “De woorden “Hij die zichzelf hieraan blootstelt” duiden op degene die deze beproevingen ontdekt maar ze niet wilt negeren. Met “zal ernaar getrokken worden” wordt bedoeld dat het hem zal vernietigen, omdat de persoon zichzelf aan de ondergang helpt vanwege deze beproevingen. “Degene die er toevlucht tegen vindt” duidt op een plaats waar hij toevlucht kan zoeken tegen het slechte (van deze onrust). En de woorden “laat hem daarin bescherming zoeken” betekenen dat hij zich terugtrekt naar deze plaats, zodat hij veilig zal zijn voor het slechte van deze onrust.

De uitleg van deze overlevering is ook te vinden in een overlevering van Aboe Bakrah. Hij zegt: “Wanneer zij komen, laat degene die kamelen bezit blijven bij zijn kamelen.” En hij noemde ook schapen en landgoed. Een man zei: “O Boodschapper van Allah. Wat denkt u over een persoon wanneer hij geen kamelen, schapen of land heeft?” Hij zei: “Laat hem gaan naar zijn zwaard en laat hem deze stomp maken met een steen. Laat hem daarna een manier vinden om te vluchten als hij dat kan.”

(Moeslim)

(Fath ul-Baarie,
Sharh Moeslim door imam an-Nawawie)

Wat bedoeld wordt met deze beproevingen zijn de zaken die zullen gebeuren onder de moslims, zoals het vechten, de haat, de vijandigheid en de conflicten vanwege wereldse zaken. Hierbij wordt niet genoemd wie van de twee groepen gelijk heeft of wie het fout heeft.

Al-Haafidh ibn Hadjar (moge Allah hem genadig zijn) heeft over de woorden “degene die zit beter is dan degene die staat” gezegd dat ad-Daawoedie heeft overgeleverd van Ibn ut-Tien dat het lijkt dat hiermee diegenen worden bedoeld die betrokken zijn in de beproevingen. Sommigen zijn er meer bij betrokken dan anderen. De meest betrokkene onder hen zal degene zijn die rent, daarna in mindere mate degene die het aanwakkert. Daarna komt degene die (door) blijft gaan; dat is degene die loopt. Dan komt degene die staat. Hierna komt degene die er slechts naar kijkt en niet vecht; dat is degene die zit. Dan komt degene die het vermijdt. Deze is niet betrokken en kijkt er niet naar. Hij is degene die ligt maar toch wakker is. Daarna komt degene die niks van bovenstaande doet, maar het wel accepteert. Hij is degene die slaapt.

De bedoeling van deze vergelijkende opsomming is om aan te tonen wie beter is dan de ander en minder slecht is dan degene die na hem beschreven staat.

Dit is een waarschuwing tegen de beproevingen. Het moedigt ons aan om deze te vermijden. Ook vertelt het ons dat het kwaad ervan de persoon treft naargelang zijn betrokkenheid.

(Fath ul-Baarie, boekdeel 13, blz. 30-31)

En Allah weet het het beste.

Islam Q&A