Dieren als schietdoel

6551

Vraag:

Ik heb een konijn gedood door het te gebruiken als schietdoel. Daarna heb ik het begraven. Echter voel ik nu diepe spijt voor wat ik heb gedaan. Wat is hierover het Islamitische oordeel?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ongetwijfeld is deze daad die je hebt verricht Haraam (verboden) volgens de Shariecah (Islamitische Wetgeving) en dus niet toegestaan. Dit is een vorm van dierenmishandeling die de Profeet (vrede zij met hem) heeft verboden. Hieronder volgen een aantal bewijzen hiervoor:

1.     Het is verhaald in de overlevering van cAbdoellaah ibn cAmr dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Een vrouw werd bestraft vanwege een kat die ze gevangen hield, totdat het stierf. En vanwege dit betrad zij de Hel. Zij had haar geen eten gegeven, noch heeft ze haar vrijgelaten om van het ongedierte van de aarde te kunnen eten.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “De letterlijke betekenis van deze overlevering is dat ze alleen vanwege deze zonde naar de Hel is gegaan.”

2.     Het is overgeleverd van Ibn cOmar dat hij bij Yahyaa ibn Sacied binnenkwam, en één van Yahyaas zonen had een kip vastgebonden en schoot op hem. Ibn cOmar liep ernaar toe en maakte hem los. Vervolgens kwam hij (bij Yahyaa) met de kip en de jongen en zei: “Laat jullie kinderen geen vogels vastbinden om het vervolgens te doden (d.w.z. het als schietdoel te gebruiken), want ik hoorde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het verbood om dieren of andere schepselen vast te binden en het te doden.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In de versie van deze overlevering die in Sahieh Moeslim staat, staat het volgende: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vervloekte degenen die dit doen.”

3.     In een andere overlevering van Ibn cAbbaas is verhaald dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Gebruik niets dat een ziel heeft als (schiet)doel.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood het gevangen houden of vastbinden van dieren (om ze als schietdoel te gebruiken of te doden). Volgens een andere overlevering: “Gebruik niets dat een ziel heeft als (schiet)doel.” De geleerden zeiden dat het vastbinden van dieren betekent dat ze levend in bedwang worden gehouden om ze als (schiet)doel te gebruiken en dergelijke. De woorden: “Gebruik niets dat een ziel heeft als (schiet)doel” betekenen: gebruik geen levende dieren als schietdoelen, zoals dat wordt gedaan met schietdoelen van leer en dergelijke. Dit verbod betekent dat het Haraam (verboden) is om dit te doen. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem), in een overlevering die is verhaald van Ibn cOmar, heeft gezegd: “Allah heeft degenen die dat doen vervloekt.” En het is verboden omdat het dierenmishandeling is, een verspilling van hun levens, en ook geld. En omdat men een dier laat sterven zonder het Islamitisch te slachten, als het een dier betreft dat gegeten mag worden. Ook is het verspilling als het een dier betreft dat niet mag worden gegeten, maar waarvan op andere manieren voordeel kan worden verkregen.”

(Sharh Moeslim, boekdeel 13, blz. 108)

Je moet voor deze daad oprecht berouw tonen tegenover Allah en Zijn Vergiffenis vragen, en veel extra goede daden verrichten zodat Allah jouw zonde zal vergeven.

En Allah is Degene die leidt naar het Rechte pad.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid