Doeʿaa’ tijdens een live-uitzending

8682

Vraag:

Wanneer ik op tv of op een opname iemand een smeekbede hoor verrichten, dien ik hier dan Aamien op te zeggen? Zo ja, val ik in dat geval dan ook onder degenen die de smeekbede verrichten?

Antwoord:

Wanneer deze smeekbede live verricht wordt, dan geldt dit inderdaad. Een voorbeeld hiervan is dat er gebeden en preken live worden uitgezonden, waarna men Aamien zegt (na het horen van de smeekbede). Men zegt namelijk Aamien op de smeekbede van een aanwezige en levende persoon. Op deze wijze val je ook onder degenen die deze smeekbede van verrichten. Dit is te vergelijken met de woorden van Allah betreffende het verhaal van Moesa en Haaroen, waarover de Meest Verhevene zei (interpretatie van de betekenis):

“Jullie smeekbede is verhoord.”

(Soerat Yoenoes: 89)

In dit geval was het Moesa die de smeekbede verrichtte. Maar er is gezegd dat het ook de smeekbede werd van Haaroen, omdat hij Aamien hierop zei.

Kortom, het is voorgeschreven om Aamien te zeggen na het live aanhoren van een smeekbede en op deze wijze is men gelijk aan degene die de smeekbede verricht. Gaat het echter om een herhaling, zoals een preek die in het verleden is opgenomen en vervolgens herhaald wordt, dan is het niet voorgeschreven zoals dat het geval is bij de smeekbede die live is.

Sheikh Khaalid al-Moeslih