Een gelofte (Nadhr) niet nakomen

7971

Vraag:

Ik heb bij Allah gezworen dat ik geen vrouw zou huwen, behalve een specifieke vrouw. En dat als ik iemand anders zou huwen, ik drie maanden zou vasten. Daarna kwam ik erachter dat ik mijn belofte niet kon nakomen. Ook heb ik geen werk om dagelijks armen te voeden. Wat is de oplossing? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat de moslim dient te doen is het voorkomen van het maken van dit soort geloften. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons namelijk verteld om dit niet te doen. Ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons gezegd geen geloften te doen en zei: “Zij veranderen niets. Sterker nog, het is een middel om de gierigaard iets te laten geven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De geleerden hebben aangegeven dat geloften verschillende soorten kent. Zo is er de gelofte die bedoeld is als eed. En die bedoeld is ter aanmoediging van een daad of het vermijden van een daad.

Het oordeel over het breken van zulke eden is dat een persoon de keus heeft de daad die hij als gelofte aflegde alsnog te verrichten of Kaffaarat ul-Yamien (boetedoening voor het verbreken van een eed) te voldoen.

Ibn Qoedaamah zegt in al-Moeghnie: “Als iemand een gelofte maakt om zichzelf of iemand anders iets niet te laten doen, of juist wel te laten doen… dan is dit een eed. De regelgeving hieromtrent is dat hij de keuze heeft datgene te vervullen wat hij beloofde te doen, waarna hij niets meer hoeft te doen, of zijn belofte te verbreken, waarna hij één van zijn toegezegde voorwaardes moet vervullen, of anders Kaffaarat ul-Yamien moet verrichten… Dit is de mening van cOmar, Ibn cAbbaas, Ibn cOmar, cAa’ishah, Hafsah en Zainab bint abie Salamah. Ook was dit de mening van Imam ash-Shaaficie.”

(al-Moeghnie, boekdeel 13, blz. 461)

Het lijkt erop dat jouw gelofte om drie maanden te vasten als je deze vrouw niet huwt tot deze type geloften behoort, omdat jij jezelf hiermee aanmoedigt om met haar te trouwen. Dit is dus een eed.

Kaffaarat ul-Yamien wordt genoemd in het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen. Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie opzettelijk in jullie eden afleggen. Als boetedoening hiervoor dienen jullie tien behoeftigen te voeden, op een schaal van het gemiddelde waarmee jullie je eigen families voeden, of hen te kleden, of een slaaf vrij te kopen. Maar wie (dit) niet kan opbrengen, dient drie dagen te vasten. Dit is de boetedoening voor (het niet nakomen van) jullie eden wanneer jullie hebben gezworen, en waak over jullie eden. Zo maakt Allah Zijn Tekenen aan jullie duidelijk, opdat jullie dankbaar zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 89)

Concluderend kunnen we zeggen dat als je met deze vrouw trouwt, je niets meer hoeft te doen. Als je niet met haar trouwt, dan heb je de keuze tussen het nakomen van je gelofte door drie maanden te vasten (zoals de vraagsteller de gelofte gedaan heeft, red.) of het voldoen van Kaffaarat ul-Yamien.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com