Een imam die moet verhuizen

3731

Vraag:

Er is een man die fungeert als de imam van een moskee waar hij lessen en lezingen verzorgt. De mensen van die buurt hebben hem nodig, maar hij wil de moskee verlaten wegens zijn leefsituatie. Rust er enige zonde op hem?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het lijkt erop dat je zegt dat er niemand in de buurt is die de plaats van deze man zou kunnen innemen en dat de mensen hem nodig hebben. Het onderwijzen van deze groep mensen is dan een individuele verplichting (Fard cAyn) voor hem. Als hij verhuist, dan denken wij het volgende:

Als hij zich in dezelfde stad bevindt, dan kan hij naar de moskee komen waar hij voorheen ook kwam, zelfs als het aan de andere kant van de stad is.

Als hij vanwege een belangrijke reden naar een andere stad verhuist, dan rust er geen zonde op hem. Zoals wanneer hij reist om de kost te verdienen en hij te weinig bezit om van te leven. In een dergelijk geval rust er geen zonde op hem, en de gemeenschap dient dan op zoek te gaan naar iemand anders die zijn plaats kan innemen. Of zij dienen deze man te ondersteunen zodat hij hen kan blijven onderwijzen.

Sheikh Mohammed Saalih ibn ul-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 3, blz. 420)