Een ruime woning

6060

Vraag:

Is het hebben van een kleine woning bewijs voor iemands ellendigheid?

Antwoord:

Het hebben van een ruime woning is een vorm van gelukzaligheid voor de moslim. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Tot de gelukzaligheid van een persoon behoort een goede buur, een comfortabel voertuig en een ruime woning."

(Ahmad en authentiek bevonden door Sheikh al-Albaanie)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: "Vier zaken behoren tot gelukzaligheid, een vrome echtgenote, een ruime woning, een goede buur en een comfortabel voertuig."

(Al-Haakim en authentiek bevonden door Sheikh al-Albaanie)

Met deze woorden wordt gedoeld op gelukzaligheid in het wereldse leven en niet op gelukzaligheid in het geloof. Gelukzaligheid heeft namelijk zowel een onbegrensde als een beperkte strekking.

De onbegrensde vorm is gelukzaligheid in zowel het wereldse als het Hiernamaals. Terwijl de beperkte vorm afhankelijk is van datgene waarmee het begrensd is. Degene die dus voorzien wordt van de bovengenoemde zaken, zal hiermee een aangenaam leven kennen. De aanwezigheid van deze zaken dragen namelijk bij aan zijn gelukzaligheid, aangezien hiermee het lichaam en hart tot rust komen en het leven aangenamer maken.

Met ellende wordt hier gedoeld op vermoeidheid, zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

"Laat hem jullie niet uit het Paradijs krijgen, waarna jullie vermoeid zullen raken."

(Soerat Taa-Haa: 117)

Degene die dus beproefd wordt met een slechte vrouw, huis of voertuig, zal een groot deel van zijn tijd verontrust zijn. Wanneer zijn woning te klein is, zal hij de druk op zich voelen, angstgevoelens krijgen en afgeleid raken. Het is dan ook voorgeschreven om jouw Heer te vragen dat Hij jou van een ruime woning voorziet. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) op een nacht zijn Heer het volgende smeekte: "O Allah, vergeef mijn zonden, verruim mijn woning en zegen hetgeen waarmee U mij van heeft voorzien."

(at-Tirmidhie en Hasan bevonden door Sheikh al-Albaanie)

Moge Allah ons gelukzaligheid schenken in zowel het wereldse als het Hiernamaals.

Islamqa.com