Extreme sports

5807

Vraag:

Is het toegestaan om risico’s te nemen of jezelf in gevaar te brengen, zoals we vandaag de dag zien gebeuren in bepaalde extreme sporten? Sommige van deze sporten kunnen zelfs leiden tot de dood van de beoefenaar.

Antwoord:

Dit is verboden. Het is niet toegestaan voor een persoon om zijn leven te riskeren in het doen van dingen waar angst is om dood te gaan of schade te lijden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En dood elkaar niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig.”

(Soerat an-Nisaa’: 29)

Als Allah dit verboden heeft en zei (interpretatie van de betekenis): “En dood elkaar niet”,dan is alles wat leidt naar de dood of letsel ook Haraam. De Profeet (vrede zij met hem) zei: Jouw bloed, jouw rijkdom en jouw eer zijn heilig voor elkaar.”

Net zoals het niet is toegestaan voor iemand om anderen onrecht aan te doen, is het ook niet toegestaan voor hem om zichzelf onrecht aan te doen door zichzelf bloot te stellen aan iets wat hem kan doden of letsel kan vooroorzaken.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Noer calaad-Darb, boekdeel 13, blz. 252)