Gaan vondelingen naar de Hel?

4563

Vraag:

Is de overlevering: “Al het vlees dat afkomstig is van Haraam, het Vuur is er meer geschikt voor.” van toepassing op vondelingen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De genoemde overlevering is algemeen van aard en heeft betrekking op het consumeren van Haraam zaken, en het is één van de overleveringen die een waarschuwing behelst. Het heeft totaal geen betrekking op vondelingen, want de vondeling heeft geen zonde begaan. En daarom kan hij, noch iemand anders, verantwoordelijk worden gehouden voor de zonde van een ander. Allah, de Verheven, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En geen enkele lastendrager zal de lasten van een ander dragen…”

(Soerat al-Ancaam: 164)

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(boekdeel 16, blz. 8)