Gestolen geld teruggeven. Maar waar is de eigenaar?

15244

Vraag:

Ik heb in het verleden geld van een klasgenoot gestolen en zou dit nu graag aan hem terug willen geven, zodat mijn berouw compleet is. Het probleem is alleen dat ik deze persoon niet meer kan achterhalen. Wat moet ik nu doen?

Antwoord:

Als iemand in het verleden iets heeft gestolen en vervolgens berouw toont, dan dient hij aan alle voorwaarden te voldoen die daaraan verbonden zijn. Daarbij hoort ook de teruggave van de gestolen spullen aan de rechtmatige eigenaar. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie iemand onrecht aandoet met betrekking tot zijn eer of iets anders, moet vandaag vergeving van hem vragen, voordat er (een Dag aanbreekt waarop) Dinar noch Dirham kan baten. Als hij (op die Dag) goede daden bezit, dan zal daarvan evenveel als het onrecht dat hij beging worden afgenomen. En als hij geen goede daden bezit, dan zal er van de zonden van de ander (d.w.z. degene die hij onrecht aandeed) worden gepakt en aan zijn zonden worden toegevoegd.”

(al-Boekhaarie)

Het berouw is pas compleet als de gestolen spullen teruggaan naar de eigenaar. Blijkt dit lastig te zijn, dan moet de persoon de gestolen spullen als een af te lossen schuld beschouwen. Zodra de kans zich aandient, dan moet hij dit alsnog doen. Als de persoon bang is om de rechtmatige eigenaar direct te benaderen omdat het misschien problemen oplevert, dan kan hij dit ook op andere manieren doen zonder bekend te maken wie hij is.

Is het echt onmogelijk om de rechtmatige eigenaar te achterhalen, dan dient de persoon het als een liefdadigheid uit te geven in zijn naam, met de intentie zich daarvan te ontdoen. Hij kan het dan uitgeven aan algemeen nut beogende instellingen die zich verdienstelijk maken voor de gemeenschap zoals moskeeën, Koranscholen, ziekenhuizen, weeshuizen, enz. Imam Ibnoe Taymiyah zei: “Als iemand in het bezit is van gestolen, geleende, toevertrouwde of gewaarborgde spullen waarvan hij de eigenaar niet meer kan achterhalen, dan dient hij de spullen als liefdadigheid in zijn naam uitgeven.”[1]

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Madjmoeʿ ul-Fataawa; boekdeel 29, blz. 321.

 

 

Gerelateerde onderwerpen:

Gestolen bezit teruggeven

Het kopen van gestolen goederen

Gestolen geld teruggeven

Mag ik mijn gestolen bezit terugpakken?