Gestolen geld teruggeven

5831

Vraag:

Eén van mijn collega’s had een baan in een bedrijf waar hij werkte en hier dagelijks voor uitbetaald kreeg. Aan het einde van zijn loon had hij nog wat geld nodig om rond te komen. Hij nam dan een deel van de bedrijfswinst. Na lange tijd kwam hij erachter dat hij een totaalbedrag van 50.000 Riyaal had gepakt. Vervolgens heeft hij lang nagedacht over wat hij met deze zaak aan moest en heeft hij ontslag genomen. Hij was bang om terug te keren naar het bedrijf, aangezien hij dan van diefstal zou kunnen worden beschuldigd, de gevangenis in kon belanden en dan nergens meer aangenomen zou worden.

Hij had achteraf oprechte spijt en toonde oprecht berouw jegens Allah. Wat moet hij doen en hoe dient hij dat geld terug te geven?

Antwoord:

Deze werknemer heeft zich schuldig gemaakt aan een grote zonde. Hij heeft de eigenaren van het bedrijf onrecht aangedaan en heeft hen tevens bedrogen. Hij dient daarom berouw te tonen en om vergeving te vragen. Daarnaast dient hij, zover hij daartoe in staat is, datgene wat hij genomen heeft terug te geven aan het bedrijf op welke (toegestane) wijze dan ook.

Permanente Commissie voor het geven van Fatawaa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 15, blz. 140-141)