Helpen in zonde en overtreding

7292

Vraag:

Wat is de regelgeving over een moslim die bewust een andere moslim helpt door hem geld te lenen om daarmee alcohol te kopen, of hem ergens brengt om sigaretten te kopen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet toegestaan om een ongelovige of een moslim te helpen om alcohol te kopen of om iets anders zondigs of kwaads te doen. Degene die dat doet is een verliezer en een zondaar. Allah, de Verhevene, heeft dit in de Koran verboden toen Hij zei (interpretatie van de betekenis):

“…Help elkaar in het goede en godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding…”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vervloekte tien soorten mensen wat betreft alcohol. Anas ibnoe Maalik heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft tien (soorten) mensen vervloekt met betrekking tot alcohol (hij zei): “Degene die (de druiven) voor een ander perst en degene die deze voor zichzelf perst, degene die het drinkt, degene die het draagt en degene voor wie het wordt gedragen, degene die het schenkt, degene die het verkoopt, degene die van de verdiensten van alcohol eet, degene die het koopt en degene voor wie het wordt gekocht.”

(at-Tirmidhie, Ibnoe Maadjah en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Iemand die dus alcohol drinkt of een ander helpt om dit te doen, verdient de vloek waarover wordt gesproken in de overlevering. Daarom is het niet toegestaan voor jou om iemand te helpen om alcohol te drinken, of om een andere Haraam zaak te verrichten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com