Het dodengebed in al-Haram

5634

Vraag:

Verkrijg je voor het dodengebed in al-Haram (in Mekka) een grotere beloning?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is van de Profeet (vrede zij met hem) bevestigd dat het gebed in al-Masdjid ul-Haraam beter is dan 100.000 gebeden (elders).

(Irwaa' ul-Ghaliel, nr. 1129)

De geleerden verschillen van mening of deze grotere beloning alleen op de vijf voorgeschreven gebeden van toepassing is of ook op de andere gebeden.

An-Nawawie heeft gezegd: “Het dient opgemerkt te worden dat volgens onze mening de superioriteit van het gebed in deze twee moskeeën1 niet slechts geldt voor de verplichte gebeden. Dit geldt eerder voor zowel de verplichte als de aanbevolen gebeden. Dit is de mening van Moetarrif onder de metgezellen van Maalik. At-Tahaawie zei: “Het geldt alleen voor de verplichte gebeden, maar dit gaat in strijd met de algemene betekenis van deze authentieke overlevering.” En Allah weet het het beste.”

(Sharh Moeslim)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd: “Brengt het dodengebed in al-Haraam (Mekka) een grotere beloning met zich mee, zoals andere gebeden?” Hij antwoordde: “Er is een verschil van mening onder de geleerden hierover. Sommige zeggen dat de vijf dagelijkse gebeden in al-Masdjid ul-Haraam de vermenigvuldigde beloningen met zich mee brengen en de andere gebeden niet. De ogenschijnlijke betekenis van de overlevering is echter dat het alle gebeden omvat. En het dodengebed is opgenomen in deze algemene betekenis waar de vermenigvuldiging van de beloning voor geldt. En Allah weet het het beste.”

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 116, blz. 11)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

 

1.     Dit zijn de twee gewijde moskeeën in Mekka en Medina.