Het geheim van het getal 7

32092

Vraag:

Wat is het geheim van het getal zeven in de Koran en Soennah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zonder enige twijfel is de Koran een wonder en zijn er vele facetten binnen haar wonderbaarlijke aard zoals de taalkundige, de wetgevende, etc. De uitdaging aan de mensheid en djinns om iets soortgelijks samen te stellen staat nog steeds. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Als de mensen en de djinns zich zouden verzamelen om met het gelijke aan deze Koran te komen, dan zouden zij niet met het gelijke hieraan kunnen komen, ook al zouden zij elkaar (hierbij) helpen.”

(Soerat al-Israa’: 88)

Ibn ul-Qayyim heeft het getal zeven in zijn boek ‘Zaad ul-Macaad fie Hadyie gayr il-ʿIbaad’ (boekdeel 4, blz. 90) besproken, toen hij de volgende overlevering uit as-Sahiehayn aanhaalde: “Degene die zeven dadels van al-ʿAaliyah in de ochtend eet, zal die dag niet geschaad worden door gif of tovenarij.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Hij zei: “Het specificeren van het getal zeven heeft te maken met de schepping en de Islamitische Wetgeving van Allah. Allah heeft zeven hemelen geschapen, zeven aarden en zeven dagen. De schepping van de mens werd in zeven fases voltooid.

Allah heeft Zijn dienaren bevolen zeven keer rondom de Kaʿbah te lopen (Tawaaf), zeven keer tussen as-Safaa en al-Marwah te lopen (Saʿyi) en de Djamaraat elke keer met zeven steentjes te gooien. En er zijn zeven Takbieraat van al-ʿIed in de eerste gebedseenheid.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “Spoor jullie kinderen aan tot het gebed op hun zevende.”

(Aboe Daawoed en Ahmad)

Als een jongen de leeftijd van zeven bereikt, dan dient hij volgens een overlevering te kiezen tussen zijn (gescheiden) ouders. Volgens een andere overlevering heeft zijn vader meer recht op hem dan zijn moeder. En volgens een derde overlevering heeft zijn moeder meer recht op hem.

Toen de Profeet (vrede zij met hem) ziek was, beval hij om water vanuit zeven huiden over hem heen te gieten. Allah zond de wind zeven dagen naar de mensen van cAad. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg Allah hem te helpen door zijn mensen zeven (jaren) te zenden, zoals de zeven jaren van Yoesoef (vrede zij met hem), namelijk zeven jaren van schaarste.

Allah heeft de beloning van degene die liefdadigheid geeft, vergeleken met graan dat zeven aar voortbrengt, waarin in elk honderd granen bevindt. Het aantal aar aan graan dat (in een droom) door de metgezel van Yoesoef (vrede zij met hem) is gezien was zeven. Het aantal jaren dat deze aren werden bewerkt, is zeven en (de beloning) vermenigvuldigd met zevenhonderd keer of meer. Zeventigduizend van deze gemeenschap zullen het Paradijs betreden zonder verantwoording.”

(Zaad ul-Macaad fie Hadyie gayr il-ʿIbaad’; boekdeel 4, blz. 90)

Daarna legt Ibn ul-Qayyim uit: “Zonder enige twijfel heeft dit getal een aantal unieke eigenschappen dat andere getallen niet hebben. …Allah kent Zijn Wijsheid, Wetten en Voorbeschikking het beste in het specificeren en uitzonderen van dit getal.”

(Zaad ul-Macaad fie Hadyie gayr il-ʿIbaad’; boekdeel 4, blz. 90)

Hierop gebaseerd is de correcte mening om je te onthouden van het discussiëren over de reden waarom dit getal uitgezonderd is, behalve op basis van duidelijk en authentiek bewijs.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com