“Het geloof zal terugkeren naar Medina”

5387

Vraag:

Wat is de betekening van de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “Het geloof trekt zich terug naar Medina, zoals een slang terugkeert naar zijn hol.”?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

In deze overlevering zei de Profeet (vrede zij met hem): “Het geloof trekt zich terug naar Medina, zoals een slang terugkeert naar zijn hol.” Het zinsdeel “trekt zich terug” betekent dat het geloof zal terugkeren en zich zal vestigen in Medina, net als wanneer een slang zijn hol verlaat en er vervolgens naar terugkeert. De Profeet (vrede zij met hem) gaf hier aan dat dit geloof terug zal keren naar Medina, nadat alle andere landen corrupt zijn geworden, net zoals een slang die uit zijn hol komt en dwaalt over het land om vervolgens terug te keren naar zijn hol.

Deze overlevering geeft ook aan dat net zoals de Islam verspreid is vanuit Medina, het daar ook zal terugkeren. De Islam is met zijn kracht en gezag verspreid vanuit Medina, hoewel zijn wortels voortvloeiden uit Mekka. Mekka was de plek waar de eerste Openbaring is neergedaald, maar de moslims hadden geen status en macht, noch namen zij deel aan jihad, totdat zij emigreerden naar Medina. Vandaar dat de Islam zich met zijn macht en gezag vanuit Medina verspreidde en er ook naar zal terugkeren aan het einde der tijden.

Sommige geleerden zeiden dat deze overlevering verwijst naar iets wat al heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat de mensen in delegaties kwamen naar Medina en er vervolgens weer terugkeerden om te leren over de Shariecah en de leer van de Islam van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Maar de eerste betekenis is de duidelijke betekenis van de overlevering en correcter.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Madjmoec ul-Fataawa war-Rasaa’il, boekdeel 1, blz. 55)