Het geven van namen aan dieren

12033

Vraag:

Is het toegestaan om dieren een naam te geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er is niets mis het geven van passende namen aan dieren. Er is overgeleverd dat Anas zei: “De Profeet (vrede zij met hem) had een kameel genaamd al-cAdbac, die nooit verslagen werd in een race.”

Er is overgeleverd dat Anas zei: “Er was onrust in Medina en de Profeet (vrede zij met hem) leende een paard van Aboe Talhah die al-Mandoeb heette en bereed deze.” Hij zei: ”We zagen geen reden tot paniek en wij zagen dat het paard snel was.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Al-Baghawie zei: “Dit geeft aan dat het toegestaan is om dieren een naam te geven. Het was de gewoonte van de Arabieren om dieren en wapens een naam te geven, waarmee zij hen konden identificeren als zij hen zochten, los van de gewone namen (zelfstandige naamwoorden).”

(Sharh us-Soennah, boekdeel 8, blz. 222)

Imam al-Boekhaarie heeft een hoofdstuk in zijn boek “Namen van paarden en ezels” gegeven. In dit hoofdstuk heeft hij een aantal overleveringen genoemd, zoals de overlevering waarin staat dat de Profeet (vrede zij met hem) een paard had die al-Lahief heette en een ezel had die Oefayr heette.”

(al-Boekhaarie, 2855 en 2865)

Al-Moehallab zei: “De Fiqh over deze zaak is dat het toegestaan is om dieren andere namen te geven dan hoe ze gewoonlijk genoemd worden.”

(Sharh Sahieh ul-Boekhaarie, boekdeel 5, blz. 60)

Aboe ad-Dardaa' had een kameel Daamoen genaamd.

(al-Moebaarak, in az-Zoehd, 1173)

Aboe Qataadah had een paard genaamd al-Djarraadah.

(al-Boekhaarie, 2854)

Al-Manaawie zei, na het noemen van een aantal overleveringen die zijn verhaald over deze zaak: “Dit laat zien hoe acceptabel het is in de Shariecah, om paarden, ezels, muildieren en andere dieren namen te geven, om hen te kunnen onderscheiden van andere dieren.”

(Fayd al-Qadier, boekdeel 5, blz. 220)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com