Het graf als laatste rustplaats?

6514

Vraag:

Wanneer een persoon overleden en begraven is wordt er in de kranten en op het nieuws vaak gezegd dat de overleden persoon naar zijn laatste rustplaats is gegaan. Is het graf wel de uiteindelijke rustplaats?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het graf is niet de eindbestemming, maar eerder een tussenstation tijdens de (levens)reis. Een bedoeïen hoorde een man de volgende verzen reciteren (interpretatie van de betekenis):

“Het vermeerderen heeft jullie afgeleid. Totdat jullie de graven bezochten.”

(Soerat at-Takaathoer: 1-2)

De bedoeïen zei: “Bij Allah, de bezoeker blijft niet voor eeuwig.”

Deze bedoeïen begreep door zijn aangeboren gezond verstand dat er na het graf iets anders komt wat de uiteindelijke verblijfplaats is. Want zoals welbekend is komt de bezoeker langs en vertrekt vervolgens weer. Daarom weten we dat wat we lezen in de kranten als: “Die en die is overleden en naar zijn laatste rustplaats gegaan” een ernstige fout is die ongeloof in Allah en de Laatste Dag impliceert. Want als je het graf beschouwt als de laatste rustplaats, dan betekent dit dat er daarna niets meer is. Degene die gelooft dat het graf de uiteindelijke rustplaats is en dat er daarna geen andere verblijfplaats is, is een ongelovige. Want de uiteindelijke woon- of rustplaats is ofwel het Paradijs of de Hel.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Tafsier Djoez’ cAmma, blz. 117)