Het houden van huisdieren

31949
Vraag:
Is het verboden om huisdieren te houden? Verder heb ik ook gehoord dat honden zijn ontstaan uit de viezigheid van de plek waar Adam en Iblies ruzie met elkaar maakten. Klopt dat?
Antwoord:
Alle Lof zij Allah.
Er is niets mis met het houden van huisdieren, tenzij daar een specifiek Islamitisch verbod op staat, zoals in geval van honden en varkens. Er is namelijk overgeleverd dat sommige metgezellen toegestane huisdieren hielden om hun nut of als gezelschapsdieren.
Het was overgeleverd van Anas dat zijn jonge broer een nachtegaal hield. Toen de vogel dood ging zag de Profeet (vrede zij met hem) hoe bedroefd hij was. Hij troostte hem en toonde zijn medeleven.
Verder heeft de Profeet (vrede zij met hem) ons verteld dat een vrouw het Hellevuur binnenging vanwege een kat. Zij had deze kat geen eten gegeven en liet hem ook niet eten van de ongedierte. Deze straf had zij blijkbaar niet gekregen als zij wel goed gezorgd had voor deze kat.
En het is ook overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zo werd genoemd vanwege een kat die hij hield (Hoerayrah is de Arabische benaming voor kleine kat).
Er is dus niets mis met het houden van toegestane dieren, mits men daar goed voor zorgt. Men kan hier zelfs een beloning voor krijgen, want de Profeet (vrede zij met hem) leert ons namelijk dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.
Wij willen benadrukken dat het zorgen voor mensen voorrang moet krijgen op de zorg voor dieren en dat de beloning daarvoor groter is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Red je zelf van het Hellevuur, al is het met een halve dadel (als liefdadigheid).”
(al-Boekhaari)
En hij (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: Ik en degene die zorg draagt voor een wees zullen net als deze twee zijn in het Paradijs (en hij hief zijn wijsvinger en de vinger ernaast op).”
Wat betreft de schepping van honden, Allah heeft hen geschapen zoals Hij alle andere dieren heeft geschapen. Het is niet toegestaan om zonder bewijs te beweren dat honden zijn geschapen uit een specifieke substantie. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
En wij kunnen alleen getuigen zijn van wat wij weten.
(Soerat Yoesoef : 81)
Allah heeft Iblies bevolen om te knielen voor Adam maar hij weigerde en was arrogant. Hij probeerde daarna Adam te verleiden om te eten van de verboden boom. Er was geen sprake van wat voor soort viezigheid dan ook. En Allah weet het beter. Ik weet niets van wat jij noemde.
Gebaseerd op een Fatwa van Islamqa.com