Het klappen in de handen

13963

Vraag:
Wat is het oordeel over het klappen tijdens feesten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen met Zijn boodschapper.
De vrome voorgangers hadden niet de gewoonte om tijdens bijeenkomsten te klappen. Als zij ergens van onder de indruk waren, prezen zij Allah door zachtjes te zeggen: “Allaahoe Akbar” (Allah is de Grootste) en “SoebhaanAllah” (Verheven is Allah). Dit gebeurde individueel en niet gezamenlijk in een groep en op een dusdanige wijze dat dit nauwelijks te horen was voor degene naast hen.
Het is aan te raden om het klappen in de handen te vermijden. Wij doelen hier niet op een verbod. Dit omdat het klappen wijdverspreid is tussen de moslims en zij dit niet als een daad van aanbidding beschouwen. Daarom is het niet correct om de volgende Woorden van Allah over de polytheïsten als bewijs te voeren voor een verbod op het klappen. Zo zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van betekenis):
“En hun gebed bij het Huis van Allah (de Kacbah) was niets dan gefluit en handgeklap.”
(soerat al-Anfaal: 35)
De polytheïsten namen het klappen in de handen bij het Huis als een aanbidding. De moslims die klappen, wanneer zij iets horen of zien wat hun bewondering wekt, doen dit niet als een daad van aanbidding. Concluderend rust op het klappen dus geen verbod, echter is het beter dit te vermijden.
Sheich Mohammed ibn Saalih al-cOetaymien