Het missen van een overledene

7355

Vraag:

Ik wil weten of het verkeerd is om iemand die overleden is te missen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij denken dat er niets op tegen is om een persoon die overleden is te missen. Ook als dit de wens impliceert om diegene te ontmoeten en dicht bij hem te zijn. Ondanks het feit dat de één leeft en ander overleden is en dit gevoel geen werkelijk doel dient.

Maar als we zeggen dat we wensen dat we de Profeet (vrede zij met hem), de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn), de Taabicien en geleerden zullen kunnen ontmoeten, dan is dit gevoel de hoop om hen in het Paradijs te ontmoeten. De persoon die wenst om deze geweldige personen te ontmoeten, dient zich in te spannen om Zijn Heer tevreden over hem te laten zijn en hem het Paradijs zal doen betreden. Zo zal zijn verlangen vervuld worden en zal dit geschieden.

Dit is het goede gevolg van het verlangen om de Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) te zien. Dit is de manier waarop de metgezellen de Profeet (vrede zij met hem) misten na zijn overlijden. Zo heeft Anas gezegd: “Nadat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam te overlijden, zei Aboe Bakr tegen cOmar: “Laat ons Oem Ayman bezoeken. De Boodschapper van Allah was namelijk gewoon haar te bezoeken.” Toen zij bij haar aankwamen, huilde zij en vroegen zij haar: “Waarom huil je? Wat bij Allah is, is beter voor Zijn Boodschapper.” Zij antwoordde: “Ik huil niet omdat ik niet weet dat wat er bij Allah is beter is voor Zijn Boodschapper. Maar ik huil omdat de Openbaring vanuit de hemelen tot een eind is gekomen.” Dat raakte hen diep waarop zij met haar huilden.”

(Moeslim)

Echter, als het missen van een overleden vriend of familielid een persoon verdrietig en wanhopig maakt en soms ellendig, en hij hierdoor bezwaar maakt tegen de Wil en het Besluit van Allah, dan dient dit niet te worden toegestaan. Dit dient te worden verworpen en verboden, omdat dit kan leiden naar slechte eigenschappen waarvan de Islam haar volgelingen wilt weghouden. De moslim dient blij en tevreden te zijn met de Wil en het Besluit van Allah en met Zijn Regels en Wetten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com