Het oordeel over Anashied

14470

Vraag:

Wat is het oordeel over het zingen van islamitische liederen (Anashied) en het luisteren ernaar?

Antwoord:

Wanneer deze Anashied islamitische betekenissen bevatten en er geen muziekinstrumenten zoals (verboden) doeff-instrumenten, trommel en dergelijke in voorkomen, dan is er niets op tegen. We dienen echter wel een belangrijke voorwaarde vast te stellen voordat wij dit toestaan. Deze Anashied dienen vrij te zijn van tegenstrijdigheden wat betreft de Islamitische Wetgeving, zoals overdreven gezang en dergelijke. Tevens is er een andere voorwaarde, en dat is dat men dit (Anashied) niet mag aannemen als gewoonte. Het luisteren naar Anashied zorgt er namelijk voor dat men zich afwendt van het reciteren van de Koran, terwijl het reciteren van de Koran wordt aangemoedigd vanuit de reine Profetische bronnen. Daarbij dient het luisteren naar Anashied de persoon niet af te leiden van het opdoen van nuttige kennis en het uitnodigen naar Allah, de Verhevene.

Sheikh Mohammed Naasir ud-Dien al-Albaanie (Madjallat ul-As'ilah, tweede editie)