Het supporten van sportteams

4440

Vraag:

Wat is het oordeel over het supporten van sportteams?

Antwoord:

Alle lof zij Allah. En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

De moslim moet serieus zijn in zijn leven en zichzelf bezighouden met datgene waarvoor hij geschapen is, namelijk het aanbidden van Allah alleen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En ik heb de djinns en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Hij dient zich niet in te laten met deze zaken die hem in zowel zijn religieuze als wereldse zaken schaden, en die hem afleiden van datgene wat in zijn belang is in deze wereld en in het Hiernamaals. Het basisprincipe dat volgens de geleerden gehanteerd wordt met betrekking tot toegestane zaken is dat alles wat een persoon afleidt van verplichte zaken of een middel wordt voor het plegen van verboden zaken, Haraam wordt.

Zaken die een persoon afleiden om aanbevolen (Moestahab) daden te verrichten maar geen aanleiding zijn om in Haraam te vervallen, zijn Makroeh (afkeurenswaardig). Alles wat niet afleidt van ofwel verplichte of aanbevolen daden, is in principe toegestaan.

Als je kijkt naar degenen die zich toewijden aan het supporten van sportteams, dan zie je dat zij al hun tijd en energie steken in het steunen van het team. Daarnaast verwaarlozen zij veel verplichte zaken, zoals het bidden in gemeenschap, het uitstellen van hun gebeden tot ver buiten de vastgestelde tijd, en nog vele andere zaken. Wanneer de kwestie dit niveau bereikt, dan is het ongetwijfeld Haraam. Voeg hieraan toe dat deze vorm van supporten gepaard gaat met bevestiging in het hart, en dat liefde en haat daarop gebaseerd zijn.

Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr