Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah?

11623

Vraag:

Hoe dient men te handelen in geval van Soedjoed At-Tilaawah1?

Antwoord:

1. Soedjoed at-Tilaawah heeft niet als voorwaarde dat de persoon rein moet zijn of zich richting al-Qiblah moet begeven.

2. Soedjoed at-Tilaawah kent geen Takbier2 en geen Tasliem3.

3. De luisteraar dient alleen Soedjoed at-Tilaawah te verrichten als de recitateur dit ook doet.

4. Soedjoed at-Tilaawah is aanbevolen en niet verplicht.

5. Tijdens Soedjoed at-Tilaawah dient men hetzelfde te zeggen als tijdens de gewone Soedjoed die plaats vindt tijdens het gebed.

Sheich Ibnoe Baaz

  1. Soedjoed at-Tilaawah is de prosternatie die men verricht wanneer hij tijdens het reciteren van de Koran voorbij een vers komt waar bij het aangeraden is om dit te verrichten.
  1. Takbier is het zeggen van ‘Allahoe Akbar’.
  1. Tasliem is het zeggen van ‘As-Salamoe calaikoem’.