Ik ben afgedwaald, wat nu?

8940
Vraag:
Als jongeman die de Islam praktiseert, heb ik opgemerkt dat mijn geloof de laatste tijd is afgenomen. Ik verricht bepaalde zonden, ik mis soms mijn gebeden of stel ik deze uit en ik luister naar slechte woorden. Ik heb tevergeefs een poging gewaagd mijzelf te redden van deze hachelijke situatie waarin ik mij bevind. Kunt u mij alstublieft de juiste weg tonen die mij beschermt tegen het kwade van mezelf?
Antwoord:
Ik vraag Allah, de Almachtige, ons te leiden. De weg waarnaar jij vraagt is te vinden in de volharding in het reciteren van de Koran en het overpeinzen van de betekenis. Allah zegt namelijk in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“O mensen, voorzeker, er is een Vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.”
(Soerat Yoenoes: 57)
Daarna dien je zoveel mogelijk terug te keren naar de biografie van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zijn Soennah. Want dat is een fakkel die het pad verlicht voor degene die Allah willen bereiken.
Ten derde; wees volhardend in het vergezellen van deugdzame en vrome mensen, geleerden en ware gelovigen.
Ten vierde; je dient slechte bijeenkomsten te vermijden. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “De gelijkenis van een slechte bijeenkomst is die van een ijzersmid. Oftewel hij zal je (kleding) verbranden of je zal er een slechte geur van krijgen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Schuw er niet voor jezelf te berispen als je situatie verslechtert, omdat dit je wellicht helpt te keren naar een betere.
Ten vijfde; leun niet achterover om je goede daden te bewonderen, want zelfbewondering kan deze teniet doen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zij menen jou een dienst te bewijzen door moslim te worden. Zeg: “Bewijst mij geen dienst door jullie (toetreden tot) Islam. Juist Allah heeft jullie begenadigd, doordat Hij jullie naar het geloof heeft geleid, als jullie waarachtig zijn.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 17)
Kijk dus naar je goede daden alsof ze ontoereikend zijn. Dit zal ervoor zorgen dat je vergiffenis zal vragen en jezelf berouwvol tot Allah keert. Als een persoon zijn eigen daden bewondert en hierbij vindt dat hij vele gunsten van Allah verdient, dan verkeert hij in een gevaarlijke situatie. Zijn daden worden dan teniet gedaan.
We vragen Allah ons te beschermen en te begenadigen.
Sheikh Ibn al-cOethaymien
(Fataawa al-Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 347)