Ik proef de zoetheid van het geloof niet!

9223
Vraag:
Ik proef de zoetheid van het geloof niet. Kunt u mij hieromtrent een baatvol advies geven? Moge Allah u met het goede belonen.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
  1. Ik adviseer je de Koran veelvuldig te reciteren, naar de recitatie ervan te luisteren en de betekenis van wat je leest en hoort te overpeinzen. Vraag de mensen van kennis in jouw land over hetgeen je niet begrijpt of neem contact op met de andere geleerden van Ahl us-Soennah.
Als je een Tafsier (Koranexegese) gebruikt bij wat je leest, dan zal dit je helpen de betekenis te overpeinzen. Eén van de beste en meest beknopte Tafsier is “Tafsier as-Sacdiy” van Imam as-Sacdiy (moge Allah hem genadig zijn).
  1. Je dient Allah veelvuldig te gedenken (Dhikr) middels de Adhkaar die overgeleverd zijn in de authentieke Soennah. Voorbeelden hiervan zijn het zeggen van “Laa ilaaha illAllaah” (Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah), “SoebhaanAllaah wal-Hamdoelillaah wa laa ilaaha illAllaah wAllaahoe akbar” (Geprezen is Allah, alle lof zij Allah, er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en Allah is Groot) en ga zo maar door. Zie ondermeer “al-Adhkaar” van Imam an-Nawawi en andere soortgelijke boeken.
Het gedenken van Allah doet het geloof toenemen en brengt rust in het hart. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”
(Soerat ar-Racd: 28)
Onderhoud regelmatig het gebed, vast en neem alle zuilen van de Islam in acht. Hoop tegelijkertijd op de Genade van Allah. Stel je vertrouwen in Allah in al je zaken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah wordt genoemd en wanneer Zijn verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn, voor hen zijn er rangen bij hun Heer en vergeving en een edele voorziening.”
(Soerat al-Anfaal: 2-4)
Het geloof neemt toe als Allah wordt gehoorzaamd en neemt af als men Hem ongehoorzaam is. Blijf dus datgene doen dat Allah heeft bevolen, zoals het onderhouden van de vijf dagelijkse gebeden in de moskee en het gewillig betalen van de Zakaat om jezelf te reinigen van zonden en als een daad van genade jegens de armen en behoeftigen.
Vergezel je van goede en deugdzame mensen. Dit zodat zij jou kunnen helpen in het toepassen van de Islamitische wetgeving en je kunnen leiden naar datgene dat je geluk zal brengen in deze wereld en het Hiernamaals.
Blijf weg van de mensen van innovatie en zonden, als zij erop uit zijn jou te beïnvloeden en jouw standvastigheid willen verzwakken.
Verricht vele vrijwillige daden en keer je berouwvol tot Allah en vraag Zijn Leiding.
Als je deze zaken uitvoert, dan zal Allah je geloof doen toenemen en je helpen datgene in te halen aan goede daden die je gemist hebt en je standvastig maken in het vasthouden aan de Islam.
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 3, blz. 187)