Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?

14964

Vraag:

Is Aadam (vrede zij met hem) de eerste profeet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Aadam (vrede zij met hem) is de eerste profeet zoals staat aangegeven in een overlevering van Ibnoe Hibbaan. De Profeet (vrede zij met hem) werd namelijk gevraagd of Aadam profeet is en hij antwoordde: “Ja, Aadam is een Profeet die toegesproken is (door Allah).”

Hij is daarentegen geen Boodschapper, zoals blijkt uit de overlevering van de Voorspraak wanneer de mensen zich naar Noeh (vrede zij met hem) toesnellen en tegen hem zeggen: “U bent de eerste Boodschapper die Allah naar de aarde heeft gestuurd.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

De voorgenoemde overlevering is een duidelijk bewijs dat Noeh (vrede zij met hem) de eerste Boodschapper is.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 100)