Is de besnijdenis een voorwaarde om je te bekeren tot de Islam?

23439

Vraag:

Is voor de man de besnijdenis een voorwaarde om zich te bekeren tot de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

De besnijdenis (voor de man) behoort tot de kenmerken van de natuurlijke aanleg (Soenan ul-Fitrah). Het is wenselijk dat de uitnodigers tot Allah dit onderwerp vermijden wanneer zij de niet-moslims uitnodigen tot de Islam, als dit hen af zou houden van het binnentreden van de Islam. Dit omdat iemands bekering en daden van aanbidding correct worden, ook al is hij niet besneden. Wanneer dan de Islam sterk verankert in zijn hart, zal hij zelf het belang hiervan inzien.

En Allah weet het het beste.

Permanente Commissie voor het geven van Fatwa’s (Fataawa cOelamaa’ il-Balad il-Haraam, blz. 608)