Is de stem van een vrouw cAwrah?

10755

Vraag:

Is het correct dat de stem van de vrouw behoort tot haar cAwrah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De stem van de vrouw behoort in principe niet tot de cAwrah, omdat vrouwen gewoon waren te klagen bij de Profeet (vrede zij met hem) en hem vragen stelden of Islamitische zaken voorlegden. Ook deden ze dit bij de rechtgeleide kaliefen (moge Allah weltevreden met hen zijn) en de leiders na hen. Ook groetten zij niet-Mahram mannen met de Salaam en beantwoordden zij hun groet. Geen van de imams hebben hen hiervoor veroordeeld.

Wat echter niet toegestaan is, is het op een zachte en verleidelijke manier spreken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet zoals iedere andere vrouw, als jullie (Allah) vrezen. Spreek daarom niet op een zachte manier (d.w.z. op een verleidelijke manier), waardoor degene die een ziekte in zijn hart heeft begerig wordt. En spreek met goede woorden.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Mannen kunnen hierdoor namelijk verleid worden, zoals dit vers aangeeft.

En Allah is de Bron van kracht.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 6, blz. 83)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjied