Is er leven op andere planeten?

15558

Vraag:

Is er leven op andere planeten of op andere sterrenstelsels?

Antwoord:

Alle lof zij aan Allah.

De zeven hemelen worden bewoond door de Engelen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De hemelen dreigen daarboven uiteen te barsten. En de Engelen verheelijken (Hem) met de loftuitingen van hun Heer en zij vragen om vergeving (bij Allah) voor degenen die zich op aarde bevinden. Weet dat Allah waarlijk de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle is.”

(Soerat ash-Shoera: 5)

“Maar als zij zich hoogmoedig opstellen, degenen bij jouw Heer (d.w.z. de Engelen) verheerlijken Hem in de nacht en overdag, en zij raken niet vermoeid.”

(Soerat Foessilat: 38)

Aboe Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar ik zie wat jullie niet zien en ik hoor wat jullie niet horen. De hemel kraakt en het moet kraken. Er is geen ruimte in de breedte van vier vingers of er is een engel aanwezig die neerbuigt voor Allah. Bij Allah als jullie wisten wat ik weet, zouden jullie weinig lachen en veel huilen en jullie zouden nooit van vrouwen in jullie bedden genieten en jullie zouden de straten opgaan om Allah te smeken.”

(at-Tirmidhie)

In as-Sahiehayn is overgeleverd door Maalik ibn Sacsacah, in het verhaal van al-Israa’ wal-Micraadj (de nachtreis van de Profeet): “… toen het drukbezochte Huis (Bayt ul-Macmoer) voor mij verscheen, zei ik: “O Djibriel, wat is dit?” Hij antwoordde: “Dit is het drukbezochte huis. Het wordt elke dag door zeventigduizend Engelen betreden en deze vertrekken weer en keren nooit meer terug.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit heeft te maken met de hemelen. Wat betreft de planeten en andere sterrenstelsels zeggen wij: Allah weet het het beste.

Islamqa.com