Is het teken die ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleide mensen?

18545

Vraag:

Is er iets vermeld over het feit dat het teken dat door de prosternatie ontstaat op het voorhoofd een teken van de rechtgeleiden is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Dit behoort niet tot de tekenen van de rechtgeleiden. Tot de tekenen van de rechtgeleiden behoort het licht dat straalt van het gezicht, het hebben van een ruime inborst, goed gedrag enz. Wat betreft het teken dat ontstaat op het voorhoofd door de prosternatie, dit kan bij iemand ontstaan die alleen zijn verplichte gebeden verricht omdat hij een gevoelige huid heeft en kan uitblijven bij een ander die veelvuldig het gebed verricht en zijn prosternaties verlengt.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien