Is liefde verboden?

14039

Vraag:

Is liefde verboden?

Antwoord:

Liefde is een emotie die iemand naar iets toebrengt. Een deel daarvan is toegestaan en een deel is verboden. Een deel is natuurlijk aangelegd en een deel is verworven. Voorbeelden van toegestane liefdes zijn het houden van Allah en Zijn Boodschapper, het houden van de geleerden en rechtschapen mensen, het houden van de ouders, het houden van echtgeno(o)t(e) en kinderen en het houden van naasten en vrienden.

Een ander voorbeeld van liefde is liefde die zich buiten de kaders van het huwelijk voltrekt. Deze kan op twee manieren worden gedefinieerd. De eerste manier is dat een man verliefd wordt op een vrouw en vervolgens naar een manier zoekt om met haar te trouwen. Als hij daarin niet slaagt, dan kapt hij deze liefde af en gaat zich op andere zaken storten. Hij wil niets doen waarmee hij de Grenzen van Allah overschrijdt. Deze persoon valt niets te verwijten.

De tweede manier om uiting te geven aan deze vorm van liefde is door deze de vrije loop te laten en te voeden met allerlei fantasieën en dromen. Iemand laat zijn gevoelens steeds intenser worden met als resultaat een vurige, irrationele liefde en misschien zelfs een verboden relatie. Deze vorm van liefde is verboden en kent een slecht einde.

De liefde tussen man en vrouw moet dus of bezegeld worden met een huwelijk of afgekapt worden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niets doet recht aan twee verliefde mensen, behalve het huwelijk.”

(Ibnoe Maadjah)

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Liefde op afstand

Liefde voor iemand koesteren

Op zoek naar de ware