Is reinheid vereist bij Soedjoed ut-Tilaawah

3678

Vraag:

Is het bij het verrichten van Soedjoed ut-Tilaawah1 noodzakelijk om in staat van reinheid te verkeren en je te wenden tot de Qiblah?

Antwoord:

Sommige geleerden beschouwen Soedjoed ut-Tilaawah als gebedsvorm, en zeggen op basis daarvan dat het essentieel is om in staat van reinheid te verkeren. Ook beweren ze dat men zich moet richten tot de Qiblah, de Takbier moet zeggen bij het knielen en bij het rechtop zitten, en om de Tasliem te verrichten na deze Soedjoed.

Andere geleerden menen dat het gaat om een daad van aanbidding, maar dat het niet is zoals het gebed. Hierop baserend zeggen ze dat het geen vereiste is om in staat van reinheid te verkeren, je te wenden tot de Qiblah, enz. En dit is de meest correcte mening, omdat we niet bekend zijn met enig bewijs dat stelt dat reinheid en het zich richten tot de Qiblah vereist zijn.

Maar indien het gemakkelijk is om je tot de Qiblah te wenden bij het prosterneren en om in staat van reinheid te verkeren, dan is dit beter. Op die manier kunnen geschillen vermeden worden en zal er overeenstemming zijn met alle geleerden.

En Allah is de Bron van Kracht. Moge Allah onze Profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa
(al-Ladjnat ud-Daa’imah lil Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 7, blz. 262)

 

1. Soedjoed ut-Tilaawah is de prosternatie die men verricht wanneer hij tijdens het reciteren van de Koran voorbij een vers komt waarbij het aangeraden is om dit te verrichten.