Jezelf een andere naam geven

5174

Vraag:

Ik werk in de verkoop en tijdens mijn werk ontmoet ik klanten van verschillende nationaliteiten en verschillende religies. Wanneer iemand mij vraagt om mijn naam, antwoord ik “Michael”, terwijl mijn echte naam Mohammed is. Wanneer ik mijn echte naam zou vertellen dan zou ik mijzelf blootstellen aan bepaalde risico’s, wantrouwen en onveiligheid. Is dit toegestaan of verboden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: wanneer een persoon wordt gevraagd naar zijn naam en vervolgens een andere naam opnoemt zonder enige vorm van noodzaak, dan behoort dit tot het vertellen van leugens. Liegen is volgens de islamitische Wetgeving verboden. Tevens behoort dit tot de eigenschappen van de huichelaars.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De tekenen van de hypocriet zijn drie: wanneer hij spreekt liegt hij, wanneer hij belooft breekt hij zijn belofte en wanneer hij vertrouwd wordt, schendt hij jouw vertrouwen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ibn Mascoed zei: “Het is niet gepast om te liegen, niet in serieuze zaken noch bij grappen.”

(al-Boekhaarie)

Ten tweede: het is niet nodig dat men liegt om zulke zaken. Wij kunnen ons er niet in vinden dat jij jouw naam Mohammed voor de klanten verandert naar Michael, met als reden dat jouw naam voor risico’s zou zorgen. Dit zijn zaken die behoren tot achterdocht van jezelf en de influisteringen van de Shaytaan. Er zijn namelijk mensen die deze heilige naam dragen en deze ook kenbaar maken in elk tijd en plaats, zonder dat één van hen blootgesteld wordt aan enige vorm van risico’s.

Tijdens dit werk kunnen er vormen van onheil en verderf aanwezig zijn die jou wellicht in gevaar kunnen brengen. Maar geef hier geen aandacht aan. Maak je naam kenbaar en wees er trots op. Dit behoort immers tot jouw eigenwaarde. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En alle macht behoort aan Allah en aan Zijn Boodschapper en aan de gelovigen, maar de huichelaars weten het niet.”

(Soerat al-Moenaafiqoen: 8)

Wanneer jouw vermoedens werkelijkheid worden, jij angstig hierover bent en jij jezelf wilt behoeden, dan is het toegestaan om taaldubbelzinnigheden te gebruiken om jezelf te behoeden voor de risico’s die hiermee gepaard kunnen gaan. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik ben cAbdoellaah (dienaar van Allah)” of “cAbdoel-Hamied (dienaar van de Prijzenswaardige)”. Jij bent immers de dienaar van Allah en een dienaar van de Prijzenswaardige.

Als je echter merkt dat dit ook niet werkt dan is er niets op tegen om een andere naam te gebruiken zonder dat je je eigen naam kenbaar maakt in deze specifieke situatie. Zoek echter naar een naam die niet toebehoort aan de christenen en waarvan de desbetreffende persoon niet weet dat het een naam betreft die bij een bepaald geloof hoort. Je dient jezelf dus te noemen naar een algemene naam die mogelijk kan zijn. Alhoewel deze uitzonderlijke gevallen maar heel weinig gebeuren en zeer zeldzaam zijn.

Het basisprincipe in jouw geval is dat als jij belemmerd wordt in het tonen van de rituelen van jouw geloof en niet veilig bent vanwege jouw geloof, het niet toegestaan is voor jou om daar te blijven. Jij dient dan te emigreren naar een land van de moslims waar jij veilig wordt gesteld voor jezelf en jouw geloof, of naar een ander land van de ongelovigen waar je veiliger bent en waar je de religieuze rituelen wel kunt verrichten. En het meest belangrijke (voor de vraag): dat je je naam kunt gebruiken die jouw religie representeert als het niet lukt om in een Islamitisch land te wonen.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com