Katten als huisdier nemen

109816

Vraag:

Is het toegestaan om een kat als huisdier te nemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Het is toegestaan om katten te hebben in huis. Daar is niets mis mee, omdat katten niet schadelijk of onrein zijn.

Dat katten onschadelijk zijn wordt door niemand betwist. Ze zijn eerder nuttig, omdat ze slangen, ratten, insecten en andere dingen eten die zich in het huis of in de tuin kunnen bevinden.

Dat katten niet onrein zijn, is bekend geworden aan de hand van de overlevering van Kabshah bintoe Kacb ibnoe Maalik. Zij zei dat Aboe Qoetaadah (haar schoonvader) bij haar langskwam en zij water voor hem schonk om de Woedoe’ te verrichten, waarna er een kat kwam om ervan te drinken. Dus hij kantelde het vat voor de kat om te drinken. Kabshah zei: “Hij zag mij naar hem kijken en zei: “Vind je het vreemd, o dochter van mijn broeder?” Ik zei: “Ja”. Hij zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zij (de katten) zijn niet onrein, ze behoren juist tot degenen met wie jullie omgaan.”

(at-Tirmidhie, an-Nasaa’ie, Aboe Daawoed en Ibnoe Maadjah. Sahieh verklaard door al-Albaanie. Ibnoe Hadjar heeft vermeld dat al-Boekhaarie het Sahieh heeft verklaard)

Ten tweede: Het is overgeleverd dat Ibnoe cOmar heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Een vrouw trad de Hel binnen vanwege een kat die ze had vastgebonden en niet had gevoed, noch liet ze hem vrij om te eten van het ongedierte van de aarde.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het ongedierte van de aarde betekent insecten, muizen, enzovoorts.

Deze overlevering wil niet zeggen dat het de vrouw veroordeelt voor het hebben van een kat, het geeft echter aan dat de zonde van de vrouw lag in het niet voeden van de kat of het vrijlaten van de kat, zodat het kon eten van het ongedierte van de aarde.

Ten derde: De grote metgezel Aboe Hoerayrah (letterlijk ‘vader van de kitten’) werd zo genoemd omdat hij van katten hield en ze bij zich hield. Hij werd bekend met deze naam, waardoor de mensen zijn echte naam vergaten. In zoverre dat de geleerden zelfs begonnen te twistten over zijn echte naam en er bijna dertig verschillende meningen waren over wat zijn echte naam was. Ibnoe cAbdil-Barr zei in al-Isticaab: “De meest correcte mening is dat zijn naam cAbdoer-Rahmaan ibn Sakhr was, maar niemand van hen betwistte dat hij Aboe Hoerayrah was.”

(Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com