Kennen de Djinns het Ongeziene?

10774
Vraag:
Zijn de Djinn’s op de hoogte van het Ongeziene?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
De Djinn’s zijn niet op de hoogte van het Ongeziene. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,Niemand in de hemelen en de aarde kent het Ongeziene, behalve Allah.”
(Soerat an-Naml: 65)
Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“Toen wij dan voor hem (Soelaymaan) de dood hadden beschikt, was er niets dat hen op zijn dood wees, behalve de diertjes van de aarde die zijn staf opaten. Toen hij (zijn lichaam) was gevallen, was het de Djinn’s duidelijk (dat hij dood was). Hadden zij maar kennis gehad over het onwaarneembare, dan zouden zij niet in de vernederende bestraffing zijn gebleven.”
(Soerat Saba’: 14)
Degene die beweert kennis te hebben van het Ongeziene, treedt buiten het geloof. Zo ook degene die hen gelooft. Dit vanwege de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
Niemand in de hemelen en de aarde kent het Ongeziene, behalve Allah.”
(Soerat an-Naml: 65)
De enige die op de hoogte is van het Ongeziene in de hemelen en aarde is Allah. Het beweren kennis te hebben van het Ongeziene in de toekomst, behoort tot waarzeggerij. Zo is correct overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hij die een waarzegger vraagt, van hem wordt het gebed veertig dagen lang niet geaccepteerd.”
Degene die hem (de waarzegger) gelooft, treedt buiten het geloof. Dit omdat het geloven van de waarzegger, die kennis beweert te hebben van het Ongeziene, een verloochening is van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
Niemand in de hemelen en de aarde kent het ongeziene, behalve Allah.”
(Soerat an-Naml: 65)
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Madjmoec Fataawaa wa Rasaa’il, boekdeel 1, hoofdstuk: ‘Djinn’