Kennis opdoen op oudere leeftijd

6940
Vraag:
Is het mogelijk voor iemand van 25 jaarislamitische kennis op te doen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De grootste gunst waarmee Allah Zijn dienaar kan begunstigen is leiding en het behoeden voor afdwaling. Wanneer Allah het hart van Zijn dienaar opent om islamitische kennis te verzamelen en hierin te gaan onderwijzen, dan is dit een grote eer. Dit zal de persoon nog dankbaarder maken tegenover zijn Heer. En hij zal nog meer zijn best gaan doen om Hem tevreden te stellen. Dit houdt onder andere het verzamelen van islamitische kennis in.
Wat jij zegt over je leeftijd van 25 jaar, dat maakt helemaal niets uit.
Je moet ernaar streven het Boek van Allah uit je hoofd te leren. Als je dat kan ook de Soennah van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en andere nuttige teksten. Je moet de boeken van de geleerden lezen en bestuderen en de rechtschapen geleerden vergezellen wiens cAqiedah (credo) en begrip correct zijn. Dit zijn degenen die de methodiek ook volgen die is aangemoedigd door geleerden als Sheikh ibn cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn).
Het pad van kennis is lang, maar gemakkelijk voor degene voor wie Allah het makkelijk maakt. Versterk dus je streven en zoek hulp bij je Heer. En maak je niet druk om je leeftijd. Misschien is met de Wil van Allah je toekomst beter dan je verleden.
Bedenk ook dat de grootste metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) geen kennis vergaarden totdat zij grijze haren begonnen te krijgen. Zij waren ouder dan jij nu. Het duurde niet lang voordat zij meesters der kennis werden en ook wereldleiders. Zij zijn een voorbeeld voor iedereen. Ook zijn er de voorbeelden van al-cIzz ibn cAbd is-Salaam, Ibn Hazm en anderen die op latere leeftijd begonnen met het verzamelen van kennis.
Vraag Allah dus om hulp en voel je niet hulpeloos.
We vragen Allah om jou te leiden en te helpen.
En Allah weet het best.
Gebaseerd op een fatwa van islamqa.com