Kettingbrieven

5339

Vraag:

Er is een aantal kettingbrieven in omloop waarin staat dat een ziek meisje droomde dat Zaynab druppels in haar mond deed, waarna zij de volgende ochtend genezen was van haar ziekte. Zij beweert dat Zaynab haar in de droom vertelde om haar verhaal dertien keer op te schrijven en te verspreiden onder de moslims, zodat ze leren wat de Kracht van de Schepper is. Toen het meisje dit deed kregen de personen die dit verhaal doorstuurden geluk en degenen die dit negeerden kregen ongeluk, aldus de boodschap van het verhaal. De brieven eindigen met het verzoek aan de moslims om zich te haasten het verhaal dertien keer over te schrijven en te verspreiden zodat zij datgene krijgen van Allah wat zij wensen.

Hoe betrouwbaar zijn deze kettingbrieven, en wat is het oordeel over het verspreiden van dergelijke brieven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Toen ik deze gefabriceerde kettingbrief onderzocht, zag ik het als mijn plicht om commentaar te geven op de beweringen van de schrijver die zegt dat degenen die de brief overschrijven en verspreiden voordelen en profijt zullen verkrijgen en degenen die het negeren schade zullen ondervinden. Dit is een leugen die nergens op gebaseerd is. Dit zijn slechts fabricaten van leugenaars en bedriegers die de moslims willen afleiden van het volledig stellen van hun vertrouwen in hun Heer alleen Die hun voordelen brengt en beschermt tegen het kwaad. Dit terwijl er toegestane middelen zijn voorgeschreven in de Shariecah. Zij willen dat de moslims hun vertrouwen en focus leggen op iets anders dan Allah wat betreft het verkrijgen van voordelen en het afweren van het kwaad, en het zoeken van valse middelen die niet zijn voorgeschreven in de Islam, noch zijn toegestaan. Zij proberen mensen afhankelijk te maken van anderen en hen aan te zetten om iemand anders te aanbidden dan Allah.

Dit is ongetwijfeld één van de complotten van de vijanden van de moslims die hen op iedere. mogelijke manier willen afleiden van de ware religie. De moslims moeten oppassen voor deze samenzweringen en zich hierdoor niet laten misleiden. Zij moeten zich niet laten misleiden door dergelijke kettingbrieven en soortgelijke brieven die van tijd tot tijd de ronde doen. We hebben eerder de aandacht op een aantal van dit soort brieven gericht. Het is niet toegestaan voor een moslim om dit soort kettingbrieven te schrijven of om deze te verspreiden onder welke omstandigheden dan ook. Dit is een slechte daad en degene die dit doet, begaat hiermee een zonde. En de kans is groot dat hij een bestraffing zal ondergaan in deze wereld of in het Hiernamaals, omdat dit een vorm van Bidcah (innovatie) is. Bidcah is een groot kwaad en de gevolgen ervan zijn ernstig.

Dit soort kettingbrief is een verwerpelijke vorm van innovatie, en is één van de wegen die leiden naar Shirk en overdrijving als het gaat om Ahl ul-Bayt (leden van het huishouden van de Profeet) en anderen onder de doden. En dit kan ertoe leiden dat mensen hen aanroepen naast Allah, naar hun hulp zoeken en geloven dat zij hen van voordeel kunnen zijn of schade kunnen toebrengen. Het is ook een vorm van het vertellen van leugens tegen Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die de leugen verzinnen geloven niet in de Verzen van Allah. Zij zijn degenen die leugenaars zijn.”

(Soerat an-Nahl: 105)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons (de Islam) wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Alle moslims die deze kettingbrieven ontvangen of iets soortgelijks moeten deze verscheuren, vernietigen en de mensen ervoor waarschuwen. Zij moeten geen aandacht schenken aan de beloftes of bedreigingen die daarin vermeld staan, omdat dit valse brieven zijn die geen gegronde basis hebben en nergens toe zullen leiden, goed of kwaad. Maar degenen die deze brieven fabriceren, overschrijven, uitdelen, verdedigen en verspreiden onder de moslims begaan hiermee een zonde. Want dit allemaal valt onder het samenwerken in zonde en overtreding wat Allah heeft verboden in Zijn Boek toen Hij zei (interpretatie van de betekenis):

“…maar steun elkaar bij het goede en godsvrucht. En steun elkaar niet bij zonde en overtreding. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is streng in de Bestraffing.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

We vragen Allah om ons en de moslims veilig en gezond te houden van alle kwaad. Allah is voldoende voor ons en Hij is de Beste Zaakwaarnemer. Hij weet het beste hoe om te gaan met degenen die deze en soortgelijke kettingbrieven fabriceren en iets introduceren in de Religie van Allah wat er niet toe behoort. We vragen Allah om hen te behandelen zoals zij verdienen, omdat zij leugens hebben verteld tegen Allah, de leugens hebben verkondigd, de mensen opriepen naar de wegen van Shirk en overdrijven over de doden. Wij vragen Allah om hen bezig te houden met iets wat hun schade zal berokkenen en geen voordelen met zich meebrengt. Deze opmerkingen zijn geschreven uit oprechtheid tegenover Allah en Zijn dienaren.

Moge Allah vrede en zegeningen verspreiden over Zijn dienaar en Boodschapper Mohammed, en zijn familie en metgezellen.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn cAbdillaah ibn Baaz (Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 8, blz. 346)