Kijken naar weersvoorspellingen

9820
Vraag:
Is het toegestaan uit te gaan van weersvoorspellingen? Ik vraag dit, omdat ik vrees dat ze beweren kennis van het ongeziene te hebben of omdat het een vorm van astrologie is.
Antwoord:
Alle lof zij Allah
Het voorspellen van het weer is geen vorm van astrologie en is niet hetzelfde als het beweren dat je kennis van het ongeziene hebt. Het is eerder gebaseerd op fysiek bewijs, ervaring en studie van de natuurlijke wetten die door Allah zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het berekenen van de kans op sterke wind en regenval of het bepalen van het moment van zonsverduistering.
“Het moment van zonsverduistering kan berekend worden met behulp van de bewegingen van hemellichamen. Ook kan er op deze wijze bepaald worden of het gaat om een gedeeltelijke of volledige verduistering. Dit is geen vreemde zaak, omdat het niet gaat om kennis die voor iedereen ‘ongezien’ is. Het is eerder ‘ongezien’ voor degenen die geen kennis hebben van astronomie en het is niet ‘ongezien’ voor degenen die wel kennis van deze wetenschap hebben. Dit neemt niet weg dat de zonsverduistering tot de Tekenen behoort waarmee Allah Zijn dienaren doet vrezen en een manier is hen terug te laten keren naar Hem.”
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah)
“Het voorspellen van het weer, sterke winden en stormen of het aangeven waar wolken zullen ontstaan of waar het gaat regenen, is gebaseerd op kennis van de natuurlijke wetten van Allah. Iemand die ervaring heeft met deze wetten kan zeggen wat hij verwacht dat er zal gebeuren. Dit kan hij doen zonder dat hij volledige kennis heeft, maar wel op basis van wetenschappelijke theorieën of iets wat algemeen bekend is. Op deze manier kan hij op basis van waarschijnlijkheid, en niet op basis van volledige kennis, voorspellen. Soms heeft hij het goed en soms niet”.
(Fataawaa al-Ladjnat ud-Daa’imah)
“Degene die het heeft over iets dat door berekeningen bepaald kan worden, heeft niets van doen met waarzeggerij. Het is namelijk geen vorm van waarzeggerij wanneer iets aan de hand van berekeningen bepaald kan worden. Als een persoon een zonsverduistering voorspelt, dan is dit dus geen vorm van waarzeggerij, omdat dit bepaald is aan de hand van berekeningen. Zegt hij dat de zon op een bepaalde tijdstip zal positioneren op een hoek van 20 graden, dan is dit geen kennis van het ongeziene. Dit is namelijk gebaseerd op berekeningen. Iets voorspellen wat gebaseerd is op berekeningen, ook al doet het zich voor in de toekomst, wordt niet aangemerkt als kennis van het ongeziene of waarzeggerij.”
(Sheikh Ibn al-cOethaymien)
Hetzelfde staat in het boek “al-Qawl ul-Moefied Sharh Kitaab at-Tawhied.”
Meer informatie over dit soort onderwerpen is te vinden in al-Fataawaa al-Koebraa van Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah boekdeel 4, blz. 424.
En Allah weet beter.
islamqa.com